Deze week presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een rapport over de samenleving en de financiële sector.

Conclusie? De samenleving is te afhankelijk geworden van de wispelturigheid van de financiële markten en de financiële sector in het algemeen.

Het WRR-rapport doet een aantal aanbevelingen om de samenleving minder kwetsbaar te maken. Zo moet de overheid stoppen met regelingen als de hypotheekrenteaftrek, die het aangaan van schulden fiscaal stimuleren. Banken en verzekeraars moeten grotere buffers aanleggen en pensioenfondsen zijn wel erg gefocust op dekkingsgraden en rekenrentes.

Arnoud Boot, raadslid van de WRR en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, gaat in op de vraag hoe er een match kan ontstaan tussen het langetermijndenken van een maatschappij en het meer kortetermijndenken van de financiële sector.

Bekijk het gesprek dat Boot had met Me Judice, het discussieplatform voor economen.

LEES OOK: Rabobank-held van Almere stapt op: ‘Een bankier hoort zijn omgeving te bedienen’