De belastingaangifte over 2022 komt er weer aan. Vanaf 1 maart kunnen Nederlanders daarmee aan de slag en dan is het handig als je optimaal gebruik maakt van fiscale aftrekposten. Een belangrijke categorie betreft ziektekosten, die je onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken van je inkomen.

Het is wel zo dat als je gezond bent en goed verdient je maar weinig zorgkosten in mindering kunt brengen op je inkomen. Bovendien zijn veel zorgkosten zoals het kopen van een bril uitgesloten van aftrek voor de belasting.

In serie artikelen over de de belangrijkste aftrekposten voor de aangifte in 2022 heeft Business Insider in dit artikel de zorgkosten behandeld. Daarbij kwam ook de drempel aan de orde die geldt voor de aftrek van zorgkosten en daar gaan we hieronder nog iets dieper op in.

Voor de inzet van zorgkosten als aftrekpost om het belastbare inkomen te verlagen gelden namelijk meerdere voorwaarden, waaronder een inkomensafhankelijke drempel.  Je mag namelijk alleen het deel van de zorguitgaven aftrekken dat uitkomt boven het drempelbedrag uitkomt.

De hoogte van deze drempel hangt af van je zogenoemde drempelinkomen. Dit is een speciaal fiscaal begrip dat niet gelijk staat aan je bruto jaarinkomen van de werkgever of inkomen uit een uitkering.

De Belastingdienst definieert het drempelinkomen voor de zorgkosten als het totaal van je inkomsten in box 1 (werk), box 2 (belang van 5 procent of meer in een onderneming) en box 3 (sparen en beleggen), minus aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. De zogenoemde persoonsgebonden aftrek valt hier buiten.

Het berekenen van het drempelinkomen is niet heel eenvoudig, maar de aangiftesoftware van de Belastingdienst kan dit vanaf 1 maart automatisch voor je doen. Als vuistregel kun je aanhouden dat het bruto jaarinkomen een redelijke indicatie geeft.

De fiscus hanteert de volgende regels voor de niet-aftrekbare drempel van zorgkosten:

  • Voor een inkomen tot 8.093 euro bedraagt die drempel 141 euro. Met fiscaal partner geldt voor een gezamenlijk inkomen onder 16.186 euro een drempel van 282 euro.
  • Met een inkomen tussen 8.093 en 42.986 euro (of 16.186 tot 42.986 euro met fiscaal partner) bedraagt de drempel 1,65 procent van het drempelinkomen.
  • Daarboven geldt een drempel van 709 euro, vermeerderd met 5,75 procent van het inkomen boven 42.986 euro.

Drempel voor aftrek zorgkosten bij belastingaangifte 2022

Wij laten hieronder zien waar de drempel voor het aftrekken van de zorgkosten ligt voor verschillende inkomens tussen 20.000 euro en 100.000 euro.

Gebruik je deze tabel met een fiscale partner, dan moet je kijken naar de som van jullie individuele inkomens. Wat betreft de zorgkosten geldt dan ook het totaal voor de twee partners. Heb je geen partner, gebruik dan alleen je eigen inkomen om de drempel op te zoeken.

Te zien is hoe fors de drempel oploopt, als het inkomen stijgt. Bij een inkomen van 60.000 euro is de drempel 1.687 euro. Dus bij niet-vergoede zorgkosten, bijvoorbeeld van een dure tandartsbehandeling, mag je de kosten die boven het niveau van 1.687 euro uitkomen, opvoeren als aftrekpost om het belastbare inkomen te verlagen.

Bedraagt het drempelinkomen 90.000 euro, dan neemt de niet-aftrekbare drempel toe naar 3.412 euro. Dat is dus ruim twee keer zo hoog als de niet-aftrekbare drempel bij een inkomen van 60.000 euro.

Je moet dus behoorlijk hoge zorgkosten hebben om deze aftrekpost met een hoger inkomen te kunnen benutten.

Lees meer over zorgkosten: