• Voor 2023 liggen er weer flink wat financiële wijzigingen in het verschiet voor je portemonnee, bijvoorbeeld voor de zorgverzekering en zorgkosten.
  • De basisverzekering wordt komend jaar gemiddeld 122 euro duurde en ook de prijzen voor tandarts gaan fors omhoog.
  • Business Insider behandelt in een serie artikelen de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2023 om rekening mee te houden.
  • Lees ook: Dit gebeurt er met 7 vaste lasten in 2023: van energie en water tot huur, hypotheek en reiskosten

Wat verandert er per 1 januari 2023 voor je portemonnee? Aan het eind van het jaar brengt Business Insider dit traditiegetrouw in kaart met een serie artikelen.

We trappen af met de zorg. Alles wordt duurder en dat geldt ook voor de zorgpremies van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen in 2023.

Gelukkig voor mensen met een lager inkomen gaat ook de zorgtoeslag flink omhoog en komen meer mensen hiervoor in aanmerking.

Bekijk hieronder wat er komende jaar verandert in het basispakket voor de zorg, de zorgpremie, diverse zorgkosten en de zorgtoeslag.

Basispakket van de zorgverzekering in 2023: de belangrijkste veranderingen

Elk jaar wordt het basispakket tegen het licht gehouden. Er zijn in 2023 enkele veranderingen. Wie medicijnen met vitamine D slikt moet deze vanaf 1 januari zelf betalen: deze worden niet langer vergoed.

Ook de combinatietest voor zwangere vrouwen wordt uit het basispakket gegooid. Dat komt omdat hier maar weinig gebruik van gemaakt, terwijl de NIPT-test betrouwbaarder is. De NIPT-test wordt om die reden gratis voor iedereen met een medische indicatie. Voorheen moesten vrouwen hiervoor een eigen bijdrage van 175 euro betalen, maar deze vervalt vanaf 1 april 2023.

Vrouwen tussen 18 en 21 jaar krijgen vanaf volgens jaar anticonceptiemiddelen vergoed, maar dit gaat wel ten koste van het eigen risico.

Lees ook: Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor het basispakket van de zorgverzekering in 2023

Premie basisverzekering stijgt met gemiddeld zo’n €10 per maand

Voor je zorgverzekering ben je in 2023 gemiddeld 138,45 euro per maand kwijt, zo heeft Zorgwijzer becijferd. Dat is 10,19 euro meer dan nu, ofwel ruim 122 euro op jaarbasis. De gemiddelde jaarpremie bedraagt hiermee 1.661,40 euro, bij een standaard eigen risico van 385 euro.

De bedragen lopen wel flink uiteen. Volgens Zorgwijzer bedraagt het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis 402,60 euro op jaarbasis. Het loont dus de moeite om verzekeringen met elkaar te vergelijken. Er is keuze genoeg, want er worden 68 verschillende polissen aangeboden.

Let wel op. Hoewel het basispakket voor iedereen gelijk is, zijn er wel soms grote verschillen in de vrijheid van keuze uit zorgaanbieders en de maximale vergoeding voor zorg door zorgverleners waarmee de verzekeraar geen contract heeft afgesloten.

Volgens Zorgwijzer heeft meer dan de helft van de basisverzekeringen beperkende voorwaarden. Heb je zo'n polis en maak je gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet je een deel van de kosten bijbetalen. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen.

Ook moet bij prijsvechters vaak alles online worden geregeld, terwijl elders ook persoonlijk contact mogelijk is. Kijk dus verder dan alleen de premie.

Lees ook: Zoveel meer gaat zorgverzekering kosten in 2023: van gezin met 2 kinderen tot minimaal verzekerde single

Collectiviteitskorting zorgverzekering verdwijnt

Dit jaar kun je nog maximaal 5 procent korting krijgen op je zorgpremie als je een collectieve verzekering hebt afgesloten, via bijvoorbeeld je werkgever, sportclub of patiëntenvereniging. Bijna 60 procent van de Nederlanders maakt daar gebruik van.

Helaas gaat die korting in 2023 verdwijnen, waardoor de premie van een basispolis voor iedereen gelijk wordt.

Korting als je de jaarpremie in één keer betaalt

Heb je voldoende spaargeld, dan kun je 1 tot 2 procent premiekorting krijgen als je de zorgpremie in één keer betaalt voor het hele jaar, in plaats van in maandelijkse termijnen. Dit kan een besparing opleveren tot circa 32,40 euro per jaar voor een alleenstaande en 65 euro voor een gezin.

Volledig vrije zorgkeuze is nauwelijks meer mogelijk

Het wordt steeds lastiger om een verzekering te vinden waarbij je ook een volledige vergoeding krijgt voor zorg door ziekenhuizen en zorgverleners waarmee de verzekeraar geen contract heeft afgesloten. Je bent hiervoor aangewezen op een restitutiepolis, maar hiervan bestaan er volgend jaar nog maar 6. Dat is bijna een halvering ten opzichte van dit jaar.

Lees ook: Zorgverzekering 2023: goedkope naturapolis of duurdere restitutiepolis – zo groot is premieverschil en dit krijg je ervoor terug

Aanvullende verzekering: grote premieverschillen

Bijna driekwart van de Nederlanders (74 procent) heeft dit jaar een aanvullende verzekering afgesloten, voor bijvoorbeeld tandartszorg, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen, zo blijkt uit onderzoek van Pricewise. In lang niet alle gevallen is dat zinvol. 61 procent van de aanvullend verzekerden heeft voor minimaal een van de aanvullende polissen nog geen enkele zorg gebruikt. Zij spekken dus de kas van de verzekeraar.

Het is daarom geen overbodige luxe om goed na te denken of je zo’n verzekering wel echt nodig hebt en welke dekking voor jou volstaat. Veel mensen doen dit ook, zo melden enkele prijsvergelijkingssites.

Is een aanvullende verzekering voor jou zinvol, laat dan niet automatisch je polis verlengen, maar pluis de polisvoorwaarden voor 2023 goed uit. Veel verzekeraars brengen veranderingen aan in de dekking en de premie. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde behandelingen waar jij gebruik van maakt niet meer worden vergoed of dat de verzekeraar het mes zet in de maximale vergoeding, waardoor die verzekering nauwelijks meer de moeite waard is.

Neem ook de moeite om verzekeringen met elkaar te vergelijken. De premieverschillen kunnen behoorlijk groot zijn, waardoor je je een flinke kostenbesparing kunt realiseren als je er even voor gaat zitten. Bedenk wel dat zo'n vergelijking wat lastiger is dan bij de basispolis, omdat die pakketten kunnen verschillen. Pas dus op dat je geen appels met peren vergelijkt.

Wees ook kieskeurig welke zorg je verzekerd wil hebben: dek je alleen in voor zorg die je echt nodig hebt.

Wil je switchen van verzekeraar, dan moet je er wel snel bij zijn. Je moet je vóór 1 januari je huidige polis opzeggen en voor 1 februari een nieuwe verzekering kiezen. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Tarieven tandarts en orthodontist stijgen fors

De tarieven voor de tandarts stijgen komend jaar met maar liefst 7,7 procent en die voor orthodontie met 8,6 procent, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald.

Hoeveel de tandarts volgend jaar maximaal in rekening mag brengen, kun je zien op deze website.

Let wel: dit zijn maximumbedragen. Tandartsen kunnen ook lagere tarieven hanteren. Ook kan de ene tandarts een iets uitgebreidere behandeling geven dan de andere, door bijvoorbeeld extra foto's te maken. Hierdoor ben je niet overal even goedkoop uit.

Eigen risico blijft wederom gelijk

Het verplichte eigen risico blijft in 2023 wederom gelijk. Dit betekent dus dat je net als dit jaar de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen.

Je betaalt het eigen risico voor vrijwel alle zorg, behalve voor een bezoek aan de huisarts of verloskundige, kraamzorg, wijkverpleging en zorg uit de aanvullende verzekering. Ook de zorg- en tandartskosten voor kinderen tot achttien jaar vallen buiten het verplichte eigen risico.

Eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft 250 euro

De maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) blijft komend jaar even hoog als nu: 250 euro.

Vrijwillig hoger eigen risico in ruil voor korting: populair, maar is het wel een slim idee?

Wie wil besparen op de zorgkosten, kan besluiten om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Je kunt het eigen risico met maximaal 500 euro verhogen naar 885 euro. Dit kan een premiekorting opleveren tot 300 euro per jaar.

Onderzoek van Independer wijst uit dat steeds meer Nederlanders hiervoor kiezen. In 2020 besloot een kwart tot een eigen risico van 885 euro. Dat is inmiddels 38,7 procent.

Premiekorting is natuurlijk mooi meegenomen. Maar bedenk wel dat deze optie alleen loont als je nauwelijks een beroep doet op gezondheidszorg. Dat valt vooraf helaas niet te voorspellen. Met één ziekenhuisopname bent je het kostenvoordeel kwijt.

Bovendien moet je die 885 euro wel op je rekening hebben staan. Heb je onvoldoende spaargeld, dan is verhoging van je eigen risico niet verstandig.

Zorgtoeslag gaat flink omhoog

De zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van je jaarinkomen en je gezinssituatie. Naarmate je inkomen hoger uitpakt, ontvang je minder zorgtoeslag.

Komend jaar gaat de maximale zorgtoeslag fors omhoog. Voor alleenstaanden met een minimuminkomen stijgt dit bedrag naar maximaal 154 euro per maand: maar liefst 43 euro meer dan nu. Heb je een toeslagpartner, dan krijg je maximaal 265 euro per maand: 53 euro meer dan nu.

… en meer mensen krijgen er recht op

Verder hebben meer burgers recht op zorgtoeslag. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, mag je als alleenstaande in 2023 niet meer dan 38.520 euro verdienen: ruim 6.500 euro meer dan nu.

Daarnaast mag je op 1 januari 2023 maximaal 127.582 euro eigen vermogen hebben om de rest van het jaar recht te hebben op zorgtoeslag. Dat is nu nog 120.020 euro.

Heb je een toeslagpartner dan liggen deze grenzen op respectievelijk 48.224 euro en 161.329 euro.

Op deze pagina van de Belastingdienst kun je zelf laten uitrekenen op hoeveel zorgtoeslag je komend jaar recht hebt.

Lees meer over je zorgverzekering in 2023: