Het vrijdag gepresenteerde Klimaatakkoord van het kabinet-Rutte 3 is ook relevant voor eigenaren van zonnepanelen en particulieren die overwegen zonnepanelen aan te schaffen. Wat valt er op dit punt te verwachten?

Zoals eerder aangekondigd blijft de zogenoemde salderingsregeling tot 2023 bestaan. Het Klimaatakkoord geeft meer inzicht in wat er daarna gebeurt. Daarover verderop in dit artikel meer, maar eerst leggen we de salderingsregeling nog even uit.

Zonnepanelen: salderingsregeling tot 2023

Wie zonnepanelen heeft of wil kopen, kan nog tot 1 januari 2023 zelf opgewekte stroom die wordt teruggeleverd aan het net, aftrekken van het eigen stroomverbruik.

De huidige regeling werkt zo: met zonnepanelen kun je stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom afgerekend.

Wanneer je als particulier in een jaar 3.500 kilowattuur (kWh) stroom verbruikt en 1.000 kWh teruglevert, betaal je over het netto verbruik van 2.500 kWh. Deze salderingsregeling is zeer gunstig, omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde tarief, inclusief belastingen.

Stel bijvoorbeeld dat de stroomprijs 22 eurocent per kWh bedraagt. Dan bestaat ongeveer 7 cent daarvan uit de ‘kale’ leveringsprijs. Daarbovenop komt nog ongeveer 11 cent aan energiebelasting en 4 cent btw.

Bij de salderingsregeling krijg je ook voor de geleverde zonnestroom de volle 22 cent per kWh vergoed. Indirect betekent dat een subsidie van 15 cent per kWh (die overeenkomt met het bedrag van energiebelasting en btw).

Slimme meter wordt vanaf 2023 verplicht

Het kabinet-Rutte 3 vindt de huidige regeling eigenlijk te riant en wil een andere opzet. Daarover staan een aantal dingen in het Klimaatakkoord.

- Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe fiscale regeling, waarbij zonnestroom die je teruglevert aan je energieleverancier volgens de kale leveringsprijs wordt vergoed (7 cent per kilowattuur uit het voorbeeld). Daarboven komt een compensatie van de overheid (in het voorbeeld maximaal 15 cent per kilowattuur), maar die wordt in de loop der jaren afgebouwd. Vanaf 2030 krijg je als eigenaar van zonnepanelen alleen nog de kale stroomprijs van je energieleverancier vergoed.

- Koop je binnen twee jaar nog zonnepanelen, dan gaat het kabinet ervan uit dat je de aanschaf binnen zeven jaar moet kunnen terugverdienen. De afbouw van de salderingsregeling neemt dit als uitgangspunt.

- Om de nieuwe fiscale regeling te kunnen invoeren, is het noodzakelijk dat zonnestroom die particulieren zelf opwekken, apart gemeten kan worden. Nu is het zo dat dat kleinverbruikers met een oude terugdraaimeter (Ferrarismeter), de meter zien teruglopen als ze stroom leveren aan hun energieleverancier. Met een digitale/'slimme' meter kan de zelf opgewekte zonnestroom apart worden geregistreerd.

"Met ingang van 1 januari 2023 zal daarom een verplichting voor alle kleinverbruikers gelden om een meter met minimaal twee aparte telwerken voor levering en teruglevering te hebben", staat er in het Klimaatakkoord.

- Als je stroom uit zonnepanelen teruglevert aan het net, krijg je vanaf 2023 een vergoeding die steeds dichter in de buurt ligt van de kale stroomprijs. Maar als je zonnestroom zelf consumeert hoef je daar verder geen belasting over te betalen, aldus het kabinet. Het wordt dus aantrekkelijker om zonnestroom zo veel mogelijk in te zetten voor direct verbruik of opslag, bijvoorbeeld als je een elektrische auto hebt. Dan bespaar je nog steeds de volle 22 cent per kilowattuur die je anders betaalt voor de afname van stroom van je energieleverancier.

Lees meer over zonnepanelen: