Uit onderzoek blijkt dat lidmaatschap van een vereniging goed is voor je
carrière. Uit een studie
onder ruim 1500 mensen in Nederland van de socioloog Stijn Ruiter komt naar
voren dat je meer kans hebt op een (nieuwe) baan en op een beter betaalde
baan wanneer je lid bent van een vereniging. De contacten die je opdoet bij
een vereniging –of het nu de plaatselijke voetbalclub is of een
ondernemersnetwerk- komen van pas in je loopbaan.

Wat wil je bereiken?
“Netwerken is cruciaal voor je carrière”, begint Miriam Notten oprichter van La
Red
, een bedrijf dat advies geeft over de opbouw en het benutten van
netwerken. Hoe jouw netwerk er het beste uit kan zien hangt alleen sterk af
van wat je wilt bereiken. “Iemand die bijvoorbeeld op zoek is naar een
nieuwe baan heeft behoefte aan een ander netwerk dan iemand die draagvlak
wil creëren voor een bepaald idee”, legt Notten uit.

Grofweg komt het er volgens Notten op neer dat mensen die via hun netwerk aan
een nieuwe baan of nieuwe klanten willen komen, een gevarieerder netwerk
nodig hebben dan mensen die draagvlak willen voor een specifiek idee. Maar
een zekere diversiteit binnen je netwerk is goed. Dus zowel mannen als
vrouwen, mensen van verschillende leeftijden, werkzaam in verschillende
branches en uit verschillende regio’s enzovoorts.

Breng je huidige netwerk in kaart
Miriam Notten raadt mensen aan om te beginnen met het in kaart brengen van
hun huidige netwerk. Vaak is je bestaande netwerk groter dan je denkt. “Veel
starters komen bijvoorbeeld niet op het idee om de ouders van hun
studievrienden in te zetten.” Vaak zijn de ouders van studievrienden waar je
met enige regelmaat over de vloer komt nog actief in het arbeidsproces en
kan hun raad zeer waardevol voor je zijn of kunnen ze je weer in contact
brengen met mensen waar je wat aan hebt.

Welk type mensen wil je ontmoeten?
Wanneer je een goed beeld hebt van je huidige netwerk en je een concreet idee
hebt van wat je wilt bereiken, kun je bepalen met welk type mensen je graag
in contact zou willen komen. Aansluiting bij een vereniging kan je daarmee
helpen. Wie bijvoorbeeld door wil stromen naar een leidinggevende functie,
doet er goed aan zich te omringen met mensen die al een dergelijke functie
hebben.

Hoe meer hoe beter
Het adagium ‘less is more’ gaat voor netwerken niet helemaal op. Hoe meer
lidmaatschappen, hoe beter. Voor zover ze elkaar aanvullen tenminste.

Actief of passief lidmaatschap
Uit de studies van Ruiter blijkt dat het niet uitmaakt of je nu een actief
lid bent dat bijvoorbeeld een bestuursfunctie vervult, of een passief lid
bent dat af en toe zijn gezicht laat zien. Notten denkt er anders over. Zij
is van mening dat het juist goed is om bijvoorbeeld een bestuursfunctie te
vervullen omdat dit bijdraagt aan je bekendheid bij de leden van de
vereniging. En hoe bekender, hoe makkelijker het contact leggen en
onderhouden doorgaans is. Uiteindelijk moet je natuurlijk bij het invullen
van een lidmaatschap ook rekening houden met de hoeveelheid tijd die je in
de vereniging wilt en kunt steken.

Lees ook op Business Insider

Slim kiezen
Een voordeel maar ook een potentieel nadeel is dat ons land stikt van de
clubs. Een centraal register met verenigingen en een profiel van de leden
dat je kunt raadplegen, bestaat echter niet in ons land. Notten:”Delft telt
bijvoorbeeld een stuk of 40 verschillende ondernemersclubs. Als je alle
activiteiten van die clubs wilt bijwonen, heb je iedere dag van het jaar een
event”. Dat is natuurlijk ondoenlijk. Door slim de juiste netwerken te
kiezen zou je met de meeste voor jou relevante Delftse ondernemers in
contact kunnen komen door lid te zijn van slechts 2 van de 40 verenigingen.

Maar hoe kies je slim? Veel gemeenten geven een gids uit met hierin allerlei
verenigingen op een rijtje, weet Notten. Dit kan een uitgangspunt zijn om te
kijken welke mogelijk relevante verenigingen er bij jou in de buurt zijn.
Vervolgens kun je van die verenigingen inschatten in hoeverre ze elkaar
overlappen. Lid worden van 3 verenigingen waar je iedere keer dezelfde
mensen tegenkomt is immers minder efficiënt dan diezelfde mensen via 1
vereniging regelmatig zien.

Zet je bestaande netwerk in
Een andere gouden tip van de deskundige: “zet je netwerk in bij het zoeken
naar een vereniging die bij jou past”.

Pleeg onderhoud
Tot slot is het ontmoeten en contact leggen van veel nieuwe mensen natuurlijk
belangrijk. Vervolgens is het wel zaak om je contacten fatsoenlijk te
onderhouden. “Groepsactiviteiten van verenigingen zijn hiervoor erg handig”,
vertelt Notte. Regelmatig één op één contact houden met iedereen vergt
immers veel tijd. Bovendien zijn sociale media een nuttig instrument om
regelmatig contact te houden. Op LinkedIn zie je veel zogenaamde status
updates van je contacten voorbij komen. Dat geeft je vaak een goede
aanleiding om weer even contact te maken en een berichtje te sturen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl