• 42 procent van de thuiswerkers vindt dat hun werkgever te weinig compensatie biedt voor de kosten die ze maken voor het vanuit huis werken.
  • Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Multiscope onder 3.000 mensen in loondienst.
  • Jonge medewerkers zijn vaker negatief over de financiële compensatie voor het thuiswerken.

Veel werknemers zijn ontevreden over hun thuiswerkvergoeding. Hun werkgever zou te weinig compensatie bieden voor de kosten die ze maken voor het vanuit huis werken tijdens de coronapandemie.

Dat meldt onderzoeksbureau Multiscope op basis van een enquête onder ruim 3.000 werkenden in loondienst.

De compensatie die werknemers daarvoor krijgen wordt door 42 procent van de respondenten als slecht of zeer slecht beoordeeld. Volgens Multiscope komt dat neer op ruim een miljoen Nederlandse thuiswerkers.

Een op de drie werknemers die thuis werken is wel tevreden over de financiële ondersteuning die ze krijgen van hun werkgever.

Jonge medewerkers zijn vaker negatief over de financiële compensatie voor het thuiswerken. Van de werknemers onder de 34 jaar is 58 procent ontevreden over de thuiswerkvergoeding.

Ook vindt bijna de helft van de jongeren dat ze te weinig beweging krijgen tijdens het thuiswerken.

Meer dan een op de vijf thuiswerkers is ontevreden over de hulp die ze krijgen van hun baas bij het creëren van een goede thuiswerkplek.

Kwart van alle werknemers wil ook na corona thuiswerken

Een goede thuiswerkplek is van belang, omdat thuiswerken ook na de coronacrisis een blijvertje lijkt. Bijna een kwart van alle werknemers wil ook als de coronacrisis eenmaal onder controle is voor een groot deel vanuit huis blijven werken, meldde TNO in februari na onderzoek onder ruim 10.000 werkenden.

Circa de helft (48 procent) van de werknemers verrichtten hun arbeid volgens het instituut eind vorig jaar thuis vanwege de coronamaatregelen, ietsje meer dan TNO in de zomer van 2020 peilde, toen ging het om 45 procent.

Van alle werknemers die eind 2020 thuiswerkten, deed 35 procent dat volledig en 14 procent wisselde het af met werken op locatie. Een op de zeven die niet al het werk vanuit huis doet, geeft aan dat daar wel ruimte voor is. Ongeveer de helft van deze groep zegt toch naar de zaak te gaan omdat hun werkgever dat wil. De andere helft zegt daar zelf voor te kiezen.

Veel thuiswerkers geven aan dat de nieuwe manier van werken hen bevalt, maar wel geeft 45 procent aan dat er meer middelen nodig zijn om een goede thuiswerkplek te realiseren.

Ook zit het overgrote deel (90 procent) van hen zeker zes uur per dag achter aan beeldscherm en brengen zij ook hun vrije tijd voor een groot deel zittend door, in beide gevallen langer dan afgelopen zomer door TNO werd gepeild.

Volgens het onderzoeksinstituut is drie op de vier thuiswerkers op dit moment tevreden met het leven. "Ondanks de niet ideale omstandigheden lijkt het thuiswerken dus wel te bevallen", aldus TNO.

Campagne moet werkenden van hun stoel krijgen

Door al het thuiswerken zitten mensen wel meer. Een nieuwe campagne van onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet daar verandering in brengen.

De coronacrisis heeft het er, met al het thuiswerken, nog beroerder op gemaakt. Onderzoeksbureau TNO stelde eerder al vast dat thuiswerkers in de Covid-tijd 7,1 uur zitten tijdens werk en nog eens 4,2 uur in hun vrije tijd. Dezelfde groep zat in 2019 nog 6,6 uur tijdens werk en 3,3 uur in vrije tijd.

Nederland is zelfs koploper zitten, in andere landen doen ze het beter. En dat terwijl langdurig zitten ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II en vroegtijdig overlijden. Wanneer het zitten wordt gecombineerd met beeldschermwerk is er ook een verhoogde kans op klachten aan armen, nek en schouders.

De campagne met de titel 'Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap!' moet mensen bewuster maken van alle gevaren, maar er worden ook tips gegeven.

Op een speciale campagnewebsite komen vitaliteitscoach Olga Commandeur, gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder aan het woord. Scherder legt bijvoorbeeld uit wat voor "supergoeie invloed" beweging heeft op onze lichamelijke huishouding en met name de stofwisseling.

"Het is een goed idee om elk half uur het zitten te onderbreken, bijvoorbeeld door lopend te bellen of wat te drinken te pakken. Maar het belangrijkste is dat mensen geen invulling hoeven te zoeken, omdat het onderdeel van het werk is geworden", zegt hij.

[activecampaign form=20]

Lees meer over thuiswerken: