In tijden van hoge inflatie en een onzekere economische situatie, verwacht een groot deel van de werknemers een salarisverhoging en een gesprek met de werkgever over hun ‘financiële gezondheid’. Maar veel werkgevers hebben de middelen daar niet voor en een deel vreest zelfs dat werknemers salaris moeten inleveren.

Dat blijkt uit onderzoek van fintechbedrijf Pleo en Direct Research onder zo’n duizend Nederlandse werknemers. Voor 29 procent van hen zijn financiële arbeidsvoorwaarden en extra’s als salaris en bonus belangrijker geworden in de afgelopen twee jaar. En 62 procent van de respondenten verwacht een structurele salarisverhoging, terwijl 52 procent het liefst een jaarlijkse bonus ontvangt, zoals een 13e maand of een prestatiebonus.

Het lijkt erop dat die verwachtingen niet voor iedereen gaan uitkomen, aangezien eerder onderzoek van Pleo liet zien dat 36,8 procent van de Nederlandse bedrijven nu niet de middelen heeft om medewerkers financieel tegemoet te komen met loonsverhogingen en bonussen. Althans, niet in de mate waarin zij dat zouden willen.

Een deel van de werkgevers (37 procent) vreest zelfs dat werknemers een deel van hun salaris moeten inleveren, terwijl 32,6 procent aangeeft dat er mogelijk ontslagen vallen. Mogelijk lopen mensen zelf weg, want meer dan 1 op de 4 werknemers tussen de 18 en 35 jaar overweegt van baan van te veranderen als ze merken dat hun werkgever niet aan hun financiële verwachtingen kan voldoen.

Werknemers verwachten gesprek over hun financiële gezondheid

Behoorlijk wat werknemers verwachten ook dat werkgevers proactief het gesprek aangaan over hun financiële gezondheid. Van alle werknemers denkt 33 procent er zo over, terwijl 38 procent verwacht dat de werkgever hun doorverwijst naar budgetcoach bij financieel zwaar weer.

Ook komt in het onderzoek naar voren dat een kwart van de werknemers verwacht dat het salaris of declaraties eerder worden uitbetaald als ze daarom vragen. In de groep 18-35 jaar ervaart 30 procent stress van het voorschieten van onkosten voor de werkgever, bleek uit eerder onderzoek van Pleo.

Deze groep moet met gemiddeld bijna 200 euro per maand ook het meest voorschieten, maar laat gemiddeld zo'n 192 euro per jaar aan declaraties liggen omdat ze niet als krent gezien willen worden. Als het om alle Nederlandse werknemers gaat, ligt het gemiddelde voorschotbedrag volgens Pleo op 103 euro per maand.

Naast financiële arbeidsvoorwaarden is voor een kwart van de respondenten ook flexibiliteit in waar en wanneer je werkt belangrijker geworden in de afgelopen twee jaar. Werknemers tussen de 18 en 49 zien dit zelfs als een absolute vereiste en niet als een leuk extraatje.

Aan die flexibiliteit kleeft voor bijna de helft van de werknemers (49 procent) de financiële verwachting van een thuiswerkvergoeding.

Lees ook: Hoe je als werkgever je personeel financieel kunt steunen met onkostenvergoedingen in dure tijden (zonder veel kosten te maken)