Nederlandse werknemers laten jaarlijks gemiddeld 83,30 euro per persoon aan declaraties liggen. Daarmee geven ze werkgevers een financieel voordeel van van ruim 328 miljoen euro per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek onder 1.042 Nederlandse werknemers van fintechbedrijf Pleo, dat oplossingen biedt voor het beheren van zakelijke uitgaven.

Werknemers moeten gemiddeld maar liefst 1.237,20 per jaar voorschieten aan zakelijke onkosten, maar niet iedereen dient voldoende declaraties in om het volledige bedrag terug te krijgen.

Jongeren tussen de 18 en 35 jaar scoren met 191,70 euro aan niet-gedeclareerde onkosten het hoogst wat betreft het financiële verlies. Ten opzichte van andere leeftijdsgroepen schieten zij met 194,20 euro per maand ook het meest voor.

Werknemers in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar lopen jaarlijks 80,30 euro mis aan niet-gedeclareerde kosten, terwijl 50-plussers gemiddeld 42,60 euro aan zakelijke onkosten niet declareren. Deze groep hoeft gemiddeld ook maar 72,70 euro per maand voor te schieten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren relatief vaak geen onkosten declareren uit angst om als krent te worden gezien.

Van alle gepeilde werknemers geeft 22 procent aan declaraties van kleine bedragen te vermijden, bij jongeren is dit 32 procent.

Oorzaken als drukte op het werk en een kwijtgeraakt bonnetje of declaratieformulier worden elk in één op de vijf gevallen als reden genoemd voor het achterwege laten van declaraties.

Declaraties zorgen voor stress bij jongere werknemer

Uit het onderzoek blijkt ook de groep werknemers tussen de 18 en 35 jaar aangeeft stress te krijgen van het voorschieten van onkosten. Zo is 30 procent bang de eigen rekeningen niet te kunnen betalen en één op drie haalt weleens geld van een spaarrekening of een andere betaalrekening om voor de werkgever te kunnen voorschieten. Zo'n 37 procent van de jongeren vindt voorschieten ook niet meer van deze tijd.

Het levert ook de nodige ergernis op. Zo ervaart 24 procent van de gepeilde werknemers het verzamelen van bonnetjes als hinderlijk, maar ze vinden het nog erger om een declaratieformulier correct en volledig in te vullen. Werknemers snappen wel hoe het moet, want twee op de drie werknemers zegt voldoende uitleg te krijgen over het indienen van declaraties.

Eilika Regenbrecht, landenmanager Nederland bij Pleo, wijst erop dat jongeren financieel het meest kwetsbaar zijn, maar dat juist deze doelgroep het meeste geld misloopt. Volgens haar kunnen ontbrekende bonnetjes ook voor werkgevers nadelig zijn, bijvoorbeeld omdat die daardoor minder btw kunnen terugvragen.

Lees ook: Hoe je als werkgever je personeel financieel kunt steunen met onkostenvergoedingen in dure tijden (zonder veel kosten te maken)