In augustus is de werkloosheid opnieuw verder opgelopen. Lange tijd bleven de cijfers – ondanks de coronacrisis – op een historisch laag peil, maar de afgelopen maanden kruipen de cijfers weer omhoog.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking aan de kant, dat zijn 378.000 mensen. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam was er in april met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.

De werkloosheid is nu weer terug op het niveau van eind 2021.

Ondanks de langzaam oplopende werkloosheid zijn er in veel specifieke beroepen ook nog steeds tekorten. In twee jaar tijd werd het aantal vacatures meer dan twee keer zo groot, bleek in augustus uit cijfers van het CBS.

Voor de energietransitie zijn ook veel installateurs en ander technici nodig, anders komt een tijdige omslag in gevaar, zo waarschuwen netbeheerders al tijden.

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met gemiddeld 18.000 per maand. Meer mensen gingen op zoek naar werk, maar vonden geen baan. Ook het baanverlies nam toe. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden voor het eerst sinds mei 2021 licht af, met gemiddeld 3000.

Toch opnieuw minder WW-uitkeringen

In totaal hadden 3,7 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de werklozen zijn dat nog 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 9000 per maand afgenomen.

In augustus waren er 9,5 miljoen mensen aan het werk. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden af met gemiddeld 3000 per maand. De nettoarbeidsparticipatie, ofwel het deel van de bevolking van 15 tot 75 jaar dat betaald werk heeft, daalde in deze periode van 72,3 procent in mei naar 72,1 procent in augustus.

De afname deed zich vrijwel uitsluitend voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar. In deze leeftijdsgroep daalde de nettoarbeidsparticipatie van 76,1 procent naar 74,9 procent. Bij 25- tot 45-jarigen en bij 45- tot 75-jarigen veranderde de participatie nauwelijks.

De toename van de werkloosheid leidde niet tot meer WW-uitkeringen. Het UWV registreerde eind augustus 152.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er bijna 5000 minder dan een maand eerder. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met bijna 61.000. Net als in de afgelopen maanden zat de grootste daling van het aantal WW-uitkeringen in augustus bij de sectoren horeca en catering en bouw. Wel was de daling in deze sectoren minder dan in voorgaande maanden.

LEES OOK: Er kan wat gedaan worden aan extreme krapte aan technici op arbeidsmarkt: hogere salarissen!