De arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van dit jaar verder onder druk komen te staan door een stijging van het aantal openstaande vacatures en een daling van het aantal werklozen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau kwamen er in het tweede kwartaal in totaal 16.000 vacatures bij in vergelijking met de eerste maanden van dit jaar.

Het gemiddeld aantal werklozen daalde met 11.000 en bereikte daarmee de laagste kwartaalstand sinds 2003. In het eerste kwartaal van dit jaar stonden er nog 133 vacatures open voor elke honderd werklozen, tot juli liep dat aantal op naar 143 per honderd werklozen.

CBS

In twee jaar tijd werd het aantal vacatures meer dan twee keer zo groot. Zo waren er eind juni in totaal 467.000 onvervulde functies, waarvan de meeste in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Die sectoren zijn samen goed voor de helft van alle nog beschikbare vacatures. In de horeca werden juist veel plekken ingevuld.

CBS

Onder mensen van 15 tot 75 jaar waren 327.000 mensen werkloos in het tweede kwartaal van dit jaar. Daarbij gaat het om mensen die nog geen betaald werk hebben, maar wel zoeken en op korte termijn beschikbaar zijn. Onder jongeren is de werkloosheid het grootst: 7,2 procent van hen heeft geen betaald werk.

CBS

Als gevolg van de personeelstekorten zien ondernemers de werkdruk onder hun werknemers stijgen. Onder meer in de cultuur-, horeca- en vervoerssector is die sterk toegenomen. Dat laten de ondernemers weten in een enquête die werd gehouden door het CBS, de KvK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook zagen ondernemers de arbeidskosten stijgen door de grote vraag naar het schaarse personeel.

LEES OOK: Hoge werkdruk en stress op de werkvloer bij krapte op de arbeidsmarkt