• In juli is het aantal werklozen opgelopen tot 353.000 mensen, de werkloosheid stijgt nu 3 maanden op rij.
  • Meer mensen verloren hun baan en meer mensen gingen op zoek naar werk.
  • Ondanks de toegenomen werkloosheid blijft de arbeidsmarkt krap; er zijn gemiddeld meer vacatures dan werklozen.
  • Lees ook: Je cv voor het eerst in jaren opfrissen? Dit zijn 5 tips van experts

De werkloosheid is in juli opnieuw licht opgelopen, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Dat betekent dat de werkloosheid nu drie maanden op rij is toegenomen, wel blijft het werkloosheidspercentage nog steeds relatief laag.

In juli nam het aantal werklozen zo toe tot 353.000 mensen, waarmee het werkloosheidspercentage uit kwam op 3,6 procent. Die maand hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen gaat het daarbij om 3,3 miljoen mensen die in de recente periode niet naar werk hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk.

De stijging van het aantal werklozen met 37 duizend in de afgelopen drie maanden is het resultaat van de onderliggende wisselwerking tusssen de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. In juli vond maar een klein aantal werklozen een nieuwe baan, terwijl het aantal mensen dat op zoek ging naar werk de afgelopen drie maanden alleen maar groter werd.

Dit betekent dat er meer mensen een baan verloren en nog niet aan het werk gingen, en dat er meer mensen vanuit de niet-beroepsbevolking deel ging uitmaken van de groep werklozen omdat zij ook op zoek gingen naar werk. Op die manier groeide de werkloosheid van 316 duizend in april naar 353 duizend in juli.

Spanning op de arbeidsmarkt loopt nog altijd op

Ondanks de recente stijgingen van het werkloosheidspercentage daalde het gemiddeld aantal werklozen in het tweede kwartaal van 2022 nog wel. Het gemiddeld aantal werklozen daalde toch nog met 11.000 en bereikte daarmee zelfs de laagste kwartaalstand sinds 2003. Die lage werkloosheid zorgt met een groot aantal vacatures nog altijd voor een zeer krappe arbeidsmarkt,

Volgens het statistiekbureau kwamen er in het tweede kwartaal in totaal 16.000 vacatures bij in vergelijking met de eerste maanden van dit jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar stonden er nog 133 vacatures open voor elke honderd werklozen, tot juli liep dat aantal op naar 143 per honderd werklozen.

In twee jaar tijd werd het aantal vacatures meer dan twee keer zo groot. Zo waren er eind juni in totaal 467.000 onvervulde functies, waarvan de meeste in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Die sectoren zijn samen goed voor de helft van alle nog beschikbare vacatures. In de horeca werden juist veel plekken ingevuld.

Als gevolg van de personeelstekorten zien ondernemers de werkdruk onder hun werknemers stijgen. Onder meer in de cultuur-, horeca- en vervoerssector is die sterk toegenomen. Dat laten de ondernemers weten in een enquête die werd gehouden door het CBS, de KvK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook zagen ondernemers de arbeidskosten stijgen door de grote vraag naar het schaarse personeel.

Lees over de arbeidsmarkt ook: