• Mensen in een technisch beroep blijken uiterst honkvast. Ook de grote vraag vanuit recruiters brengt hen nauwelijks in beweging.
  • Met hogere salarissen zijn gewilde technici echter wel degelijk in beweging te krijgen, zo meldt HR-onderzoeker Intelligence Group.
  • Hoogopgeleide technici kijken daarnaast naar de werksfeer bij een organisatie. Voor middelbaar opgeleide technici is een vast contract belangrijk.
  • Lees ook: Werkloosheid licht hoger in juli: meer mensen verloren baan, meer mensen op zoek naar werk

Er is nog altijd een grote vraag naar technici, maar deze groep blijkt bij uitstek uiterst honkvast. Dat blijkt uit gegevens van HR-onderzoeker Intelligence Group (iG).

De vraag naar technici is de afgelopen twee jaar verdubbeld. De vraag naar hoogopgeleide technici steeg met 126 procent, die naar middelbaar opgeleide technici met 87 procent. De meeste van hen worden ook daadwerkelijk gepolst voor nieuw werkt, zo meldt iG.

Recruiters weten de technici dus wel te vinden, maar niet te verleiden. Slechts 1 op de 10 is actief op zoek naar een nieuwe baan. Maar, zo concluderen de onderzoekers, er zijn wel manieren om technici toch over te laten stappen.

Hogere salarissen zijn de voornaamste reden voor een overstap. Een marktconforme beloning leidt ook tot een hogere instroom bij de opleidingen.

Technici blijven erg in trek op de arbeidsmarkt.
Technici blijven erg in trek op de arbeidsmarkt.
Intelligence Group

"Tot op heden zijn oplossingen vooral gezocht in ineffectieve convenanten, beleidsdocumenten, techniekpacten, regioplannen en imagocampagnes. Dat heeft honderden miljoenen gekost en veel kostbare tijd is verloren gegaan", stelt iG-directeur aldus Geert-Jan Waasdorp in een persbericht.

Traditioneel zijn technici honkvast: ze zijn veel minder dan gemiddeld in beweging te brengen op de arbeidsmarkt. Een goed salaris kan daar dus verandering in brengen. Daarnaast is een vast contract belangrijk voor middelbaar opgeleide technici en zoeken hoogopgeleide technici vooral naar een passende werksfeer.

LEES OOK: Krapte op arbeidsmarkt extreem: verdubbeling aantal vacatures in 2 jaar tijd