De afgelopen 15 jaar (2000-2015) is de levensverwachting in Nederland met maar liefst 3,7 jaar toegenomen. Zuid-Koreaanse vrouwen hebben in 2030 een levensverwachting van 90 jaar.

Het zijn maar enkele feiten die illustreren dat we moeten nadenken over ons pensioen. Als individu en als samenleving. Oók in Nederland. Nu.

Ons veelgeroemde stelsel staat namelijk wel degelijk onder druk. Verhoging van de AOW-leeftijd alleen is niet genoeg. Aanpassingen zijn nodig onder druk van trends als vergrijzing, de opmars van het zzp-bestaan, individualisering en ga zo maar door.

Onder de noemer De Toekomst van ons Pensioen besteden BlackRock en de redactie van Business Insider aandacht aan dit actuele thema. Bijzondere feiten, originele visies en opmerkelijke trends. Niet alleen uit Nederland, maar uit de hele wereld.

Want het goede nieuws is, dat op talloze plekken in de wereld nieuwe oplossingen voor toekomstbestendige pensioenen worden bedacht. Aldus willen we informeren en inspireren.

Dit artikel van BlackRock legt meteen een vinger op de zere plek in Nederland: 52 procent van de Nederlanders bouwt niets op naast de AOW. Dat is op zijn zachtst gezegd naïef. Het artikel gaat dieper op de oorzaken in.

Een serie bijdragen van BlackRocks eigen Retirement Institute schetst in grote lijnen de nieuwe realiteit rond vergrijzing en langere levensverwachting. Het eerste artikel gaat in op de problemen: waarom de meeste van onze huidige pensioensystemen onhoudbaar zijn.

Het tweede artikel noemt concrete oplossingen, zoals die bijvoorbeeld in Australië en Singapore zijn bedacht.

Het derde verhaal in de serie gaat specifiek in op het Nederlandse pensioenstelsel. Hoe kun je een grotere verantwoordelijkheid bij de individuele burger leggen, naast de aloude bijdragen van overheid en werkgevers?

Lees ook