Nederlanders en pensioenen. Het blijft een lastig verhaal. Enerzijds staat ons land erom bekend één van de meest robuuste pensioenstelsels ter wereld te hebben, anderzijds zijn we totaal naïef over onze oude dag. Hoe komt dat?

Dat de AOW samen met de eventuele pensioenregeling van onze werkgevers voor veruit de meesten van ons totaal niet toereikend zullen zijn, lijkt voor niemand reden tot ongerustheid. Of beter gezegd: het is wel reden tot algemene ongerustheid (slechts 17% van ons heeft er vertrouwen in straks voldoende pensioeninkomen te hebben. 26% weet zeker dat dat niet zo is), maar we doen er niets aan. Vorig jaar gaf 52% aan helemaal niets extra op te bouwen naast de AOW, terwijl dat in 2015 nog ‘maar’ 43% was. Zelfs onder de groep waar het pensioen aan de horizon begint te gloren (de 55 tot 64-jarigen) zegt 46% nog altijd helemaal niets te hebben geregeld.

Waarom sparen we niet bij voor later?

De belangrijkste reden om niet te sparen is dat we vinden te weinig inkomen te hebben om ermee te beginnen (42%). We besteden ons geld liever aan urgentere financiële prioriteiten (23%), zoals het aflossen van schulden of het opdraaien van kosten voor de kinderen. 17% leeft gewoon voor vandaag en maakt zich geen zorgen voor morgen.

Wie wel spaart, houdt vast aan een spaarrekening (terwijl zelfs koopzegels beter renderen)

Wie wel geld opzij zet, doet dat met zo’n 8% van het maandelijkse inkomen. Dat is ongeveer even veel als het Europese gemiddelde. 79% gebruikt daarvoor cash-producten. Lees: zet het op de ouderwetse spaarrekening. Een goede start, hoewel een spaarrente van 0,5% eigenlijk betekent dat het spaarsaldo minder waard wordt in plaats van meer. Welbeschouwd renderen de koopzegels van de supermarkt beter – die leveren namelijk al snel 3% op.

Een belangrijke toevoeging is ook dat het geld op de spaarrekening niet alleen bedoeld is voor de oude dag. 10% zet dit geld ook in als reservering voor aankomende uitgaven (vakantie of APK), 12% voor onverwachte uitgaven (een gesneuvelde wasmachine) en 27% gebruikt de spaarrekening als tijdelijke parkeerplaats in afwachting van de maandelijkse uitgaven. Slechts 14% zet het geld bewust opzij voor later.

Het probleem is niet concreet en dus niet urgent

Zeker weten doen we het niet, maar we vermoeden dat mensen geen actie ondernemen omdat een exacte kwantificering van het probleem ontbreekt. Mensen ‘denken’ dat ze ‘niet genoeg’ hebben voor ‘later’. Of ze hanteren vreselijk achterhaalde vuistregels als ‘pensioen is 70% van mijn laatstverdiende salaris’. Zorgwekkend, omdat ‘krap de helft’ tegenwoordig realistischer is.

Lees het gehele Investor Pulse onderzoek hier

Bron: BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers wereldwijd. In totaal is aan 28.000 mensen uit 18 landen gevraagd naar hoe zij denken over hun financiële toekomst. Een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders gaf antwoord op vragen over sparen, beleggen en pensioen.

Lees ook

Advertisement