• Vakbond CNV zet bij aanstaande cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging tussen de 4 en 10 procent, stelt voorzitter Piet Fortuin.
  • Daarnaast wil hij dat werknemers aandeelhouder kunnen worden van het bedrijf waar ze in dienst zijn, om zo te kunnen meeprofiteren van oplopende winsten.
  • Fortuin voorziet dat deze “werknemersaandelen” een bonus van zo’n duizend euro per jaar kunnen opleveren.
  • Lees ook: Blijft de AOW dit jaar waardevast? Lonen stijgen inmiddels harder dan de inflatie in 2023

Vakbond CNV zet bij aanstaande cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging tussen de 4 en 10 procent, maar wil ook dat werknemers aandeelhouder kunnen worden van het bedrijf waar ze in dienst zijn.

Dat laatste moet ervoor zorgen dat werknemers meeprofiteren als bedrijven hun winsten flink opvoeren.

“Bedrijfswinsten gingen het afgelopen jaar door het dak. Tegelijkertijd kunnen veel werknemers hun boodschappen niet betalen. De buit moet daarom beter worden verdeeld”, stelt voorzitter Piet Fortuin bij de aankondiging van de inzet van CNV voor het nieuwe cao-seizoen.

Hij voorziet dat deze “werknemersaandelen” een bonus van zo’n duizend euro per jaar kunnen opleveren.

Sinds 2022 is het dagelijks leven in hoog tempo duurder geworden en hebben vakbonden soms zeer stevige loonsverhogingen bedongen bij cao-onderhandelingen. Daar gingen geregeld stakingen aan vooraf, zoals bij gemeenteambtenaren, in het streekvervoer of distributiemedewerkers van Albert Heijn.

Lees ook: ‘Staken loont’ inderdaad, zo blijkt uit loonstijgingen van cao’s na vakbondsacties

CNV wil kortere werkweek van 30 uur als standaard

Het CNV zal bij bedrijven die het afgelopen jaar al fors de lonen hebben verhoogd andere eisen stellen dan bij bedrijven die de inflatie nog moeten inhalen, meldt de vakbond.

Vorig cao-seizoen had de vakbond als inzet een loonsverhoging tussen de 5 en 10 procent, maar in bepaalde gevallen gingen de lonen met wel 14 procent omhoog.

In aanstaande cao-gesprekken wil CNV ook werk maken van kortere werkweken, wat voor een betere balans tussen werk en privé moet zorgen. Wat de bond betreft zouden werknemers standaard 30 uur per week moeten werken. Volgens CNV is het voor het eerst dat de vakbond deze eisen ook tijdens cao-overleggen stelt. "Een uur minder werken is feitelijk 2,5 procent loonruimte."

Ook zou ouderschapsverlof en rouwverlof volledig moeten worden doorbetaald.

Cao-lonen stegen in augustus met gemiddeld 7,4%

In augustus kwamen in totaal zeven nieuwe cao's tot stand, waarbij de lonen gemiddeld met 7,4 procent zijn opgevoerd. Dat is historisch gezien nog steeds erg hoog en bovendien 0,1 procentpunt hoger dan in juli.

Maar enkele maanden terug bedroeg de gemiddelde loonsverhoging wel 8,2 procent. Toen gingen de lonen nog harder omhoog dan de inflatie.

Volgens werkgeversvereniging AWVN lijkt het er dan ook op dat er een einde is gekomen aan een anderhalf jaar durende trend van steeds harder stijgende lonen.

AWVN waarschuwt dat de augustuscijfers wel voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. Augustus is elk jaar een hele rustige maand qua nieuwe cao's, maar dit jaar waren er nog minder nieuwe loonafspraken dan in andere jaren.

Rekening houdend met de afname van de inflatie in de afgelopen periode en het verslechterende economische sentiment, ligt het volgens de werkgeversvereniging wel voor de hand dat de loonafspraken over hun hoogtepunt heen zijn.

De gemiddelde loonafspraak in 2023 ligt nu ook op 7,4 procent. In heel dit jaar zijn er al bijna driehonderd nieuwe cao's afgesloten.

Forse loonstijgingen kunnen de inflatie aanwakkeren

De cijfers van AWVN worden goed in de gaten gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB-president Klaas Knot maakte zich eerder dit jaar nog zorgen naar aanleiding van de hoge loonsverhogingen die vakbonden en werkgevers in diverse branches hadden afgesproken.

Soms gingen de lonen met 10 procent of meer omhoog. Dergelijke loonsverhogingen zouden het moeilijker maken om een einde te maken aan de flinke prijsverhogingen van de laatste tijd.

LEES OOK: De loonstijgingen bij cao’s zijn nog altijd historisch hoog, maar waren in juli met een plus van 7,3% lager dan voorgaande maanden