• Nieuwe cao’s toonden in  juli voor het eerst in 18 maanden een lagere loonstijging, met een gemiddelde van 7,3 procent.
  • Het aantal afgesloten cao-akkoorden in juli was wel aanzienlijk lager dan het maandgemiddelde.
  • Pas de komende maanden wordt volgens de werkgeversorganisatie duidelijk of de loonstijgingen daadwerkelijk niet verder zullen doorzetten.
  • Lees ook: Vakbonden houden vast aan looneisen – medewerkers callcenters krijgen 16% hoger loon

De afgesproken loonstijgingen in nieuwe cao’s vielen in juli voor het eerst in anderhalf jaar tijd lager uit. Dat stelt werkgeversorganisatie AWVN, die wel opmerkt dat de loonstijgingen nog altijd historisch hoog waren.

De organisatie weet nog niet zeker of er daarmee een einde is gekomen aan de opwaartse trend of dat de loonstijgingen blijvend zullen afvlakken.

De gemiddelde loonstijgingen die zijn opgenomen in cao’s kwamen in juli uit op 7,3 procent. In mei en juni lag de gemiddelde loonstijging nog op zo’n 8 procent.

In totaal werden vorige maand 12 cao-akkoorden gesloten voor zo’n 50.000 werknemers, aldus AWVN. Dat is minder dan het gemiddelde van 30 in die maand.

Pas de komende maanden wordt volgens de werkgeversorganisatie duidelijk of de loonstijgingen daadwerkelijk niet verder zullen doorzetten. Die onzekerheid heeft met name te maken met het relatief lage aantal cao’s in juli, evenals het feit dat de afspraken achterlopen op economische indicatoren. Voor de maanden na juli kunnen onder andere de lagere inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt van invloed zijn op de loonstijgingen, stelt AWVN.

Afgelopen maand zag de werkgeversorganisatie al een afvlakking van de loonstijgingen. De vereniging toonde zich eerder nog erg bezorgd over de blijvend hoge loonafspraken, omdat ondernemers die lang niet altijd volledig kunnen doorberekenen. 

Bedrijven zitten vaak in een spagaat als het gaat om hun uitgaven aan personeel. Enerzijds is er op economisch vlak veel onzekerheid, maar tegelijkertijd is de arbeidsmarkt erg krap.

LEES OOK: Vakbonden houden vast aan looneisen – medewerkers callcenters krijgen 16% hoger loon