De inflatie is in Nederland aan het afkoelen, terwijl lonen nog flink doorstijgen. Daarmee wordt het in veel sectoren makkelijker om met loonstijgingen de hogere kosten van het levensonderhoud bij te benen. Op Prinsjesdag, aanstaande dinsdag 19 september, moet duidelijk worden of uitkeringen zoals de AOW dit jaar in lijn met de inflatie omhoog gaan.

De ontwikkeling van de AOW-uitkering is niet alleen van belang voor gepensioneerden, maar ook voor werkenden die nog pensioen opbouwen. De AOW is immers één van de pijlers van het pensioeninkomen, naast bijvoorbeeld het pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd.

Volgens de meest recente prognose van het Centraal Planbureau (CPB) komt de inflatie in Nederland dit jaar uit rond de 4 procent. Daar staat tegenover dat cao-lonen dit jaar naar verwachting met gemiddeld 5,8 procent klimmen. Hiermee overtreft de gemiddelde cao-loonstijging de inflatie waarschijnlijk ruimschoots.

AOW per 1 juli 2023: bruto en netto

Maar hoe zit dat met de AOW? Het overzicht hieronder geeft de bruto en netto bedragen van de AOW-uitkering per 1 januari en 1 juli 2023 weer, zoals die staan vermeld op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

De AOW kent twee varianten: een uitkering voor alleenstaanden en een uitkering voor iemand die getrouwd is of samenwoont. De uitkering voor een alleenstaande is hoger dan de uitkering voor iemand met een partner.

In de tabel hieronder geven we eerst de opbouw van de uitkering voor de alleenstaande en vervolgens wat iemand ontvangt die samenwoont of gehuwd is.

De stijging bij de hierboven getoonde bruto en netto AOW-uitkering is zowel voor alleenstaanden als voor samenwonenden/gehuwden ongeveer 2 procent per 1 juli 2023, vergeleken met 1 januari van dit jaar.

Om op jaarbasis een waardevaste uitkering te houden over het jaar 2023 zou de AOW-uitkering per 1 januari 2024 dus nog wat verder omhoog moeten, gelet op de verwachting van een inflatie van ongeveer 4 procent dit jaar.

De exacte bedragen van de verhoging van de AOW zullen op dinsdag 19 september nog niet bekend zijn, maar het demissionaire kabinet Rutte IV zal, in afstemming met de Tweede Kamer, wel moeten aangeven of de AOW en andere uitkeringen in lijn met de inflatie omhoog gaan.

Volgens uitgelekte plannen zou het kabinet 2 miljard euro willen uittrekken voor de ondersteuning van de koopkracht van lagere en middeninkomens, maar deze steun lijkt vooral gericht te zijn op verhoging van huur- en zorgtoeslagen en het kindgebonden budget.

LEES OOK: Zo kun je de overwaarde van je huis inzetten voor extra pensioen, om meer te hebben dan AOW en pensioentje van werkgever