Uitkeringsinstantie UWV rekent op een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen in 2014.

Uitkeringsinstantie UWV denkt dat het aantal mensen met een WW-uitkering eind van dit jaar op 435.000 ligt. Dat zijn er 95.000 meer dan eind 2012.

Het aantal WW’ers stijgt volgend jaar naar verwachting verder tot bijna 500 duizend eind 2014. UWV maakte dit dinsdag bekend.

Het aantal arbeidsongeschikten dat een beroep doet op een uitkering in het kader van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) blijft volgend jaar stabiel, verwacht de uitkeringsinstantie. De jaarlijkse instroom in de WIA komt zowel dit jaar als volgend jaar op ongeveer 37.000, verwacht het UWV.

Arbeidsongeschikten met uitkering

Het aantal arbeidsongeschikten dat jaarlijks een beroep doet op de WIA liet tussen 2006 en 2011 nog een stijging zien. Groei en vergrijzing van de beroepsbevolking, opnieuw ingediende uitkeringsaanvragen en heropening van eerder beëindigde uitkeringen waren hiervan volgens UWV-onderzoekers grotendeels de oorzaak.

De groei van de WIA was het grootst in 2010. De onderzoekers denken dat er een relatie bestaat tussen deze groei en de sterke groei van het aantal tijdelijke banen 3 jaar eerder. Mensen met een tijdelijk contract lopen bij ziekte een grotere kans langdurig in de Ziektewet en vervolgens in de WIA te belanden. Werkgevers letten bij contractverlenging namelijk scherp op gezondheid en ziekteverzuim, blijkt uit UWV-onderzoek.

Werkloosheid piekt in 2014

De Nederlandse economie staat op een omslagpunt, maar levert in 2014 een bescheiden groei van 0,5 procent, bleek maandag uit nieuwe ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het herstel wordt nog hoofdzakelijk gedreven door de export. De werkloosheid loopt naar verwachting op van 6,8 procent in 2013 naar 7,4 procent volgend jaar, en daalt ook in 2015 nog niet.

Lees ook:

Consument ziet herstel pas in 2015

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl