De rechter heeft uitvaartverzekeraar Yarden in een kort geding in het ongelijk gesteld bij de eenzijdige aanpassing van naturapolissen.

Yarden had polissen zo aangepast dat polishouders geen dekking meer kregen voor een volledige begrafenis.

De uitspraak van de rechter kan gevolgen hebben voor 390.000 polishouders die te maken hebben met een beperktere dekking.

Uitvaartverzekeraar Yarden zat fout met het plotseling afwaarderen van de rechten van zijn pakketpolishouders. Die wijzigingen moeten in negentien gevallen voorlopig worden teruggedraaid.

Dat heeft de rechter beslist in een kort geding, dat negentien verzekerden hadden aangespannen. Zij wilden die voor hen nadelige poliswijziging van tafel hebben.

De oude pakketpolissen boden dekking voor een complete begrafenis of crematie. Halverwege vorig jaar liet Yarden 390.000 polishouders weten dat het zijn verplichtingen niet langer kan nakomen, onder meer wegens de alsmaar toenemende kosten van uitvaarten.

Nabestaanden mogen voortaan een pakket van een paar duizend euro samenstellen en moeten de rest van de kosten aan Yarden bijbetalen.

Rechter vindt dat Yarden polis niet eenzijdig mag aanpassen

De verzekeraar had aangegeven dat hij de polissen mag aanpassen op grond van een zogenoemde en-blocclausule, die de verzekeraar het recht geeft om in één keer een hele groep polissen aan te passen.

De rechter nu noemt zo’n clausule onverenigbaar met het karakter van de naturapakketpolis. Een en-blocclausule hoort niet thuis in een naturapolis die verzekerden beoogt te beschermen tegen bijbetalingen.

Verder vindt de rechter dat de financiële problemen waar Yarden mee schermt, zijn ontstaan door de eigen bedrijfsvoering en keuzes uit het verleden. “Dat is uitsluitend Yarden aan te rekenen.”

Vereniging Sociaal Verhaal is blij dat de wijzigingen voor de negentien polishouders die zij te hulp schoten nu voorlopig worden teruggedraaid en roept de 390.000 polishouders met dezelfde polis op zich alsnog bij de vereniging aan te melden om ook voor hen een procedure tegen Yarden op te starten.

Op de eigen site stelt Yarden: “Yarden betreurt de uitspraak en is het vonnis nader aan het bestuderen.”

LEES OOK: Elektrische auto’s rijden vaker schade en onderdelen kosten meer – dit kun je verwachten aan hogere premie voor de autoverzekering