De Nederlandse economie trekt aan, maar dat geldt niet voor de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf, merkt Rabobank. Toch denkt topman Wiebe Draijer dat het omslagpunt eraan zit te komen.

Dat bleek donderdag bij de presentatie van de cijfers over de eerste helft van dit jaar van Rabobank.

De Nederlandse economie trekt duidelijk aan: consumenten geven meer uit, huizenprijzen stijgen en de werkgelegenheid neemt ook toe. Maar dat leidt er niet toe dat kleine- en middelgrote bedrijven meer krediet vragen bij de bank om te investeren. “We verwachten dat er op enig moment een omslag komt, maar nog niet in de tweede helft van dit jaar”, stelde bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank op een persconferentie.

Dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de economische opleving niet aangrijpen om méér te investeren, heeft volgens Draijer twee oorzaken. “Ondernemers zijn nog voorzichtig en kijken of het herstel echt doorzet. En daarnaast geven veel middelgrote- en kleine bedrijven er voorlopig de voorkeur aan om eigen, liquide middelen in te zetten voor investeringen.”

En hoe zit het dan met alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering, zoals crowdfunding of fora waar bedrijven en investeerders aan elkaar worden gekoppeld? “Dat is zeker een belangrijke ontwikkeling, maar als je naar de volumes kijkt, zijn dergelijke alternatieve financieringsvormen nog erg klein vergeleken met de bancaire financiering”, aldus Draijer. “Rabobank wil dicht bij de lokale ondernemer staan en ik geloof ook dat de bank op verschillende manieren een belangrijke rol blijft spelen bij de financiering van het mkb.”

Rabobank ziet winst stijgen door lagere voorzieningen

Rabobank heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van het herstel van de Nederlandse economie, bleek uit de halfjaarcijfers die de coöperatieve bank donderdag publiceerde. De winst steeg met meer dan 40 procent tot 1,5 miljard euro.

De sterke winststijging is vooral te danken aan fors lagere voorzieningen voor kredieten aan klanten die door de economische crisis in zwaar weer zijn geraakt. Daarvoor moest 356 miljoen euro opzij worden gezet. Dat is 70 procent minder dan in de eerste helft van 2014 en ruim onder het langjarig gemiddelde.

Het herstel leidt nog niet tot een hogere vraag naar kredieten bij ondernemers. De kredietportefeuille groeide per saldo met ruim 1 procent tot 434,4 miljard euro. Die toename kwam echter geheel voor rekening van het buitenland, en was ook nog voornamelijk toe te schrijven aan de waardedaling van de euro.

De bank constateert dan ook dat de schade van de crisis nog niet volledig is gerepareerd. Vooral het aantal faillissementen en de aanhoudend hoge werkloosheid zijn punten van zorg. Wel wordt het herstel, dat vorig jaar nog vooral te danken was aan de export, inmiddels breder gedragen.

Bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl