2016 is bijna voorbij, een goed moment om je financiën nog eens tegen het licht te houden. Met de volgende tips kun je op de valreep geld besparen.

Schenken, extra investeren, giften bundelen, hypotheekrente vooruitbetalen… Er zijn slimme manieren om nog net voor de jaarwisseling wat geld uit te sparen.

Stop roodstand bij de bank

Sinds 1 december registreert het BKR alle kredieten die hoger zijn dan 250 euro en die langer dan een maand worden aangehouden. Dit betekent dat ook bankrekeningen met de optie om rood te staan worden beschouwd als een krediet; zelfs als je nog nooit in je leven rood hebt gestaan.

Dat kan ertoe leiden dat je minder geld kunt lenen voor je huis, als je een maximumhypotheek wil. Deze grens wordt komend jaar verlaagd van 102 procent van de woningwaarde naar 101 procent.

Wees vooral alert als je verschillende bankrekeningen hebt waarop je rood kunt staan. De geldverstrekker moet er dan rekening mee moet houden dat je op al die rekeningen rood kunt staan. Vraag de bank daarom om van sommige rekeningen de opties tot roodstand uit te zetten.

Kijk ook naar je overige leningen, want er zijn nog meer redenen waarom je een lagere hypotheek kunt krijgen.

Betaal hypotheekrente vooruit

Val je dit jaar in de hoogste schijf van de inkomsten belasting en verwacht je in 2017 een flinke inkomensterugval? Dan kan het een extra belastingbesparing opleveren als je een deel van de hypotheekrente van 2017 alvast vooruit betaalt vóór de jaarwisseling, omdat je dat nog tegen een hoger tarief kunt aftrekken.

Het is wettelijk toegestaan om zes maanden rente vooruit te betalen. Vooruitbetalen heeft nog een bijkomend voordeel: je mag de rente nu nog aftrekken tegen 50,5 procent in plaats van 50 procent, aangezien het maximale aftrekpercentage in 2017 weer met 0,5 procentpunt wordt verlaagd.

Druk je vermogen

Eerder gaf Business Insider al vijf handige tips om je vermogen in Box 3 te drukken. Bijvoorbeeld door extra af te lossen op de hypotheek of oprichting van een spaargeld-bv. Vooral voor mensen met een groter vermogen is dit interessant, want zij gaan door fiscale wijzigingen meer vermogensbelasting betalen.

Zoals eerder is aangegeven, kan het onder andere slim zijn om met grote aankopen je vermogen te drukken. Wees wel alert met spullen die als belegging kunnen dienen, zoals kunstvoorwerpen. Deze kan de Belastingdienst aanmerken als belegging en hierdoor optellen bij je vermogen in box 3.

... door schulden af te lossen

Komt je vermogen boven de vrijstelling voor de vermogensbelasting uit, dan lijkt het aantrekkelijk om schulden te hebben. Deze kun je immers aftrekken van je vermogen in box. Maar bedenk wel dat de rente over leningen de spaarrente vaak fors overtreft.

Bovendien is alleen het gedeelte dat uitkomt boven de drempel van 3.000 euro (of dubbel zoveel bij fiscaal partnerschap) aftrekbaar. En belastingschulden zijn al helemaal niet aftrekbaar. Los daarom met name kleine schulden en belastingschulden voor 1 januari af. Dat kan een behoorlijke belastingbesparing opleveren.

Moet je kinderalimentatie betalen, dan mag je daar dit jaar nog een schuld voor opnemen in box 3. Vanaf 1 januari kan dat niet meer.

... of met een groene belegging

Groene beleggingen zijn een andere mogelijkheid om je vermogen in box 3 te verlagen. Hiervoor geldt dit jaar namelijk een vrijstelling van maximaal 57.213 euro (of het dubbele bij fiscaal partnerschap). Daarnaast heb je nog recht op een heffingskorting van 0,7 procent van het vrijgestelde bedrag in box 3. Het groenfonds moet wel als zodanig door de fiscus zijn erkend.

... of schuiven met vermogen

Ook ondernemingsvermogen is vrijgesteld van vermogensbelasting. Heb je een eigen bedrijf, dan kan het aantrekkelijk zijn om het vermogen in je onderneming te verhogen en zo je box 3-vermogen te laten slinken. Het heeft nog een bijkomend voordeel: je verhoogt hierdoor ook de ruimte om aan je fiscale oudedagreserve te kunnen doteren.

Huis (ver)kopen? Let op de timing

Sta je op het punt je huis te verkopen of een huis te kopen? Denk dan goed na over het moment van de overdracht. Verkoop je je huis en vloeit de opbrengst niet nog voor de jaarwisseling naar een nieuwe eigen woning, dan kan het verstandig zijn om de overdracht over de jaarwisseling heen te tillen. Anders moet je het geld dat op je bankrekening opgeven als vermogen in box 3. Gebruik je het geld wel nog voor 1 januari voor een nieuw huis, dan is er niks aan de hand.

Koop je een huis met (deels) eigen geld, dan kan het juist slim zijn om de overdracht nog voor 1 januari te laten plaatsvinden, omdat je dan je vermogen in box 3 drukt. Uiteraard moet de verkoper hier wel mee akkoord gaan. Hij heeft wellicht een tegenovergesteld belang.

Schenk op de valreep

Ouders mogen hun kind dit jaar 5.304 euro belastingvrij schenken. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van 2.122 euro. Met een schenking kun je je vermogen drukken en ook in de toekomst erfbelasting besparen. Vooral schenkingen aan een meerderjarig kind zijn interessant, omdat dit spaargeld niet meer wordt opgeteld bij het vermogen van de ouders.

Overigens gaat komend jaar de fiscale vrijstelling voor schenkingen aan een 18 tot 40-jarige (dit hoeft geen familielid te zijn) ten behoeve van de eigen woning weer omhoog naar 100.000 euro. Hiervoor moet je dus nog even geduld hebben.

Heb je een erg groot vermogen, dan kan het toch verstandig zijn om hogere bedragen te schenken die nog vallen in de schijf van 10 procent. Hiermee druk je op termijn de erfbelasting in de hoogste schijf.

Bundel giften

Doneer je weleens geld aan een goed doel? Dan mag je de giften opvoeren als aftrekpost, mits deze bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. Komt je niet aan deze drempel, dan kun je overwegen de giften over enkele jaren te bundelen.

Doe je een gift aan een culturele instelling die door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan mag je 25 procent extra aftrekken. Deze multiplier zal naar verwachting per 2018 verdwijnen, dus doe er nog even je voordeel mee.

Doe een lijfrente- of bankspaarstorting

Wil je voor je pensioen een aftrekbare bankspaar-premiestorting doen, wacht dan niet te lang. Het geld moet uiterlijk op 31 december binnen zijn als je het nog wil aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2016. Let wel goed op de voorwaarden.

Investeer op de valreep

Investeringen in bedrijfsmiddelen vormen een interessante aftrekpost. De meest bekende aftrekpost is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), bedoeld als voor ondernemers die dit jaar tussen de 2.301 en 311.242 euro hebben geïnvesteerd in hun eigen bedrijf. Zit je nog onder die drempel van 2.301 euro, kijk dan of je wat investeringen naar voren kunt halen. Let wel op: alleen bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten, komen hiervoor in aanmerking.

Bespaar btw

Ben je ondernemer en gedeeltelijk vrijgesteld van omzetbelasting, of ben je in de loop van dit jaar gestart met je eigen bedrijf? Houd dan in de gaten hoeveel btw je moet betalen. Wie op jaarbasis minder dan 1.345 aan btw heft (na aftrek van zogeheten voorbelasting), mag dit bedrag houden. Zit je hierboven, maar nog onder de 1.883 euro, dan mag je een gedeelte hiervan in eigen zak steken.

Zit je tegen deze grenzen aan, kijk dan of je wat extra uitgaven voor je bedrijf kunt doen en zo alsnog gebruik kunt maken van deze regeling. Misschien kun je bepaalde investeringen naar voren halen; zeker als je verwacht volgend jaar meer btw in rekening te brengen. Doe uiteraard wel alleen investeringen die zinnig zijn.

Leaseauto? Let op de bijtelling

Komend jaar veranderen opnieuw de bijtellingspercentages voor leaseauto’s. Voor reguliere auto’s gaat deze omlaag van 25 naar 22 procent. Voor (zeer) zuinige auto's gaan de percentages juist omhoog.

Je kunt aardig wat geld uitsparen door een energiezuinig leaseauto vóór 1 januari op naam te zetten. Voor andere auto's kun je beter even wachten. Als je een nieuwe auto koopt of least, dan blijft het dan geldende bijtellingspercentage vijf jaar van kracht.

Sla een voorraad postzegels aan

Voor wie het kleine niet eert: sla vóór 1 januari een voorraadje postzegels in. De prijs van een postzegel gaat namelijk komend jaar opnieuw omhoog. Vanaf januari betaal je 78 cent: 5 cent meer dan nu. Omdat op postzegels geen bedrag, maar een nummer staat, kun je de zegels die je nu koopt volgend jaar gewoon gebruiken zonder dat je hoeft bij te plakken.

LEES OOK: Fiscale eindejaarstip: 5 dingen die je kunt doen vóór de vermogensbelasting in 2017 verandert