Als de rente bij een papieren schenking niet echt wordt betaald, werkt de opzet niet. Erfgenamen moeten dan meer belasting betalen.

Wie belasting wil besparen met slimme constructies, moet het wel precies volgens de regels doen. Vorige week berichtte Z24 dat hypotheekrente die niet echt is betaald maar wordt bijgeschreven in sommige gevallen toch aftrekbaar is.

Maar bij een papieren schenking moet de rente te allen tijde wel echt worden betaald, zo bleek weer eens uit een uitspraak van de rechtbank in Den Haag.

Schenken op papier

Een papieren schenking is een truc om in de toekomst de erfbelasting te verminderen. Deze constructie werkt alleen als de schenker elk jaar 6 procent rente aan de ontvanger van de papieren schenking betaalt. Gebeurt dat niet, dan werkt de opzet niet en is het bedrag van de papieren schenking niet fiscaal aftrekbaar van de erfenis. Er moet dan meer erfbelasting worden betaald.

Bij bovengenoemde rechtszaak was de schenkster overleden. De rente over papieren schenkingen aan haar kinderen, gedaan in de jaren 2008 tot en met 2010, was nimmer betaald, zodat de Belastingdienst bij het vaststellen van de erfbelasting over de volledige nalatenschap belasting hief en dus geen rekening hield met de papieren schenking.

De kinderen betoogden dat hun moeder wel degelijk van plan was de rente jaarlijks te betalen, maar dat zij daar tijdelijk het geld niet voor had. Zij had haar boerderij willen verkopen, maar vanwege de crisis en haar plotselinge overlijden, was het daar nog niet van gekomen.

Volgens de rechter bleek uit niets dat zij van plan was om de boerderij te verkopen en dat ook verder niets er op wees dat zij van plan was om de rente nog tijdens haar leven ook echt te betalen. Hij concludeerde dan ook dat de fiscus de papieren schenking terecht negeerde en over de hele erfenis belasting mag heffen.

Lees ook op Business Insider

Paul van der Kwast is financieel planner en lid van de Vereniging Onafhankelijke Financieel Planners. Voor Z24 volgt hij de fiscale ontwikkelingen op de voet.

Lees ook

Niet eens met aanslag fiscus? Maak tijdig bezwaar

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl