Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers wil vanwege de hoge energieprijzen de komende maanden vaker op kantoor werken, zo blijkt uit onderzoek van IWG, een aanbieder van flexibele werkplekken.

Met name jonge werknemers (18 tot 25 jaar) zijn van plan om in de herfst en winter minder thuis te werken. 3 op de 5 van hen wil zo de hoge prijzen van stroom en gas deels ontlopen. Je verbruikt immers minder energie wanneer je niet thuis bent.

Wat je daarmee kan besparen, heeft Business Insider eerder berekend. Hieruit bleek dat de besparing op je stroomverbruik nagenoeg verwaarloosbaar is. Zelfs al werk je van oktober tot en met maart wekelijks 4 dagen op kantoor, dan komt de besparing op je stroomverbruik nog niet eens op 10 euro uit.

Op je gasverbruik valt er wel iets meer te besparen. In een scenario dat Business Insider eerder schetste, zou je in zes maanden tijd een kleine 390 euro besparen op je gasverbruik. Dat komt neer op zo’n 3,77 euro per dag.

Houd je ook rekening met de extra reiskosten en het wegvallen van de belastingvrije thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag, dan kom je uit op een dagelijkse besparing van 1,77 euro. In de periode oktober tot en met maart zou je dan door wekelijks 4 dagen op kantoor te werken, ruim 180 euro kunnen besparen.

Er moet wel een kanttekening bij deze berekening, want er is gerekend met de energietarieven van augustus. Voor stroom is uitgegaan van 0,60 euro per kWh en voor gas 2,59 euro per kubieke meter.

Sindsdien zijn deze prijzen voor nieuwe klanten met variabele contracten flink gestegen. De gemiddelde prijs voor nieuwe, variabele stroomcontracten zit inmiddels op bijna 0,9 euro per kWh. Voor variabele gascontracten schommelt de prijs per kuub nu rond de 3,90 euro. Ga je uit van deze huidige prijzen, dan valt er dus flink meer te besparen door op kantoor te gaan werken.

In de praktijk is er echter een groot verschil tussen de stijging van maandelijkse termijnbedragen die huishoudens aan energieleveranciers betalen, en de stijging van de energieprijzen voor nieuwe, variabele contracten. Bovendien rekenen energieleveranciers vaak andere, lagere prijzen voor bestaande klanten.

Per 1 januari 2023 veranderen de zaken weer, want dan zal het prijsplafond voor stroom en gas van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) ingaan. Het voorlopige plan is om daarbij maximumprijzen van 1,50 euro per kuub gas en 0,70 euro per kWh stroom te hanteren. Dit is inclusief de energiebelasting, de ODE-belasting en de btw.

Met die prijzen kun je waarschijnlijk beter een trui aantrekken en thuis blijven werken.

Werknemers willen vergoeding voor energierekening bij thuiswerken

Uit het onderzoek van IWG komt ook naar voren dat bijna de helft van de Nederlandse werknemers verwacht dat werkgevers zullen bijdragen aan de hoge energiekosten bij het thuiswerken.

Tijdens de coronacrisis namen de meeste thuiswerkers deze stookkosten voor lief, maar dat lijkt nu te veranderen. De huidige explosieve stijging van de stroom- en gasprijzen zal daar ongetwijfeld een rol in spelen.

LEES OOK: Energieleveranciers verrassen klanten met onverwachte verhoging variabele tarieven: zo vaak passen 5 grote aanbieders prijzen voor gas en stroom aan