Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten voert vanaf 2023 een prijsplafond invoeren voor gas en stroom om zo de gigantische stijging van de energierekening niet al te veel uit de hand te laten lopen.

Het voorlopige plan was om daarbij maximumprijzen van 1,50 euro per kuub gas en 0,70 euro per kWh stroom te hanteren. Dit is inclusief de energiebelasting, de ODE-belasting en de btw.

Update: op dinsdag 4 oktober 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de definitieve prijsplafond voor gas komt te liggen op 1,45 euro per kuub; voor stroom gaat een tarief van 0,40 per kWh gelden. De berekeningen in dit artikel zijn hierop aangepast.

Ook wordt er naar het verbruik gekeken. De prijsplafonds gaan gelden tot een verbruik van maximaal 1.200 kuub gas per jaar en 2.900 kWh stroom.

Hoe dit voor huishoudens uitpakt, hangt uiteraard af en het individuele gas- en stroomverbruik én de prijzen die je betaalt bij je energieleverancier.

De prijzen voor nieuwe klanten die variabele contracten hebben, zijn de afgelopen maanden tot ongekend hoge niveaus gestegen. Maar veel bestaande klanten van energieleveranciers krijgen andere, lagere prijzen. Het is dus zaak om bij je eigen energieleverancier te checken welke prijzen je betaalt voor de levering van stroom en gas.

Verschillen in het verbruik hebben uiteraard mede te maken met het soort woning en zaken als isolatie. Om een idee te krijgen wat een prijsplafond voor energie kan doen met de kosten, heeft Business Insider data opgezocht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het gemiddelde verbruik per soort woning, gekoppeld aan verschillende energielabels.

We kijken in dit artikel alleen naar het gasverbruik, omdat gas met de winter op komst toch de grootste kostenpost gaat worden voor de energierekening.

Kosten gas bij prijsplafond van €1,45 per kuub

In de tabel hieronder staat voor appartementen, hoekwoningen, 2-onder-1-kap huizen, tussenwoningen en vrijstaande woningen uitgesplitst wat het gemiddelde gasverbruik per jaar is voor een woonoppervlak van 100 vierkante meter, afhankelijk van het energielabel.

Het energielabel A geldt als het hoogste en dus meest duurzame label. Energielabel G is het laagste label en duidt doorgaans op onder meer slechte isolatie.

In de tabel met het gemiddelde verbruik is te zien dat er behoorlijke verbruiksverschillen zijn. Een appartement van 100 vierkante meter met energielabel A verbruikt volgens het CBS gemiddeld 860 kuub per 100 vierkante meter, terwijl dat voor een appartement met energielabel G 1.460 kuub is. Een verschil van liefst 600 kuub op jaarbasis!

In de tabel zie je dat door de bank genomen het jaarlijkse gasverbruik vanaf energielabel D bij de verschillende soorten woningen boven de 1.200 kuub per jaar ligt.

Voor hoekwoningen en 2-onder-1 kappers geldt dit al vanaf energielabel C. Voor tussenwoningen geldt dat vanaf energielabel E het gasverbruik gemiddeld genomen boven de 1.200 kuub per jaar ligt.

Voor woningen waarbij het gasverbruik boven de 1.200 kuub per jaar ligt, geldt straks dat het verbruiksdeel boven de 1.200 kuub verrekend wordt met de marktprijzen. Dus als die boven de 1,45 euro per kuub liggen, betaal je over een deel van je gasverbruik nog steeds de hoofdprijs.

Als je het gemiddelde verbruik per soort woning uitgesplitst naar energielabel aanhoudt, dan kun je ook uitrekenen hoeveel een huishouden gemiddeld kwijt is bij een prijs van 1,45 euro gas per kuub.

In de tabel hieronder hebben we de kosten weergegeven op basis van het beoogde prijsplafond voor gas. Maar hierbij past dus een kanttekening: voor appartementen, hoekwoningen, 2-onder-1 kap en vrijstaande woningen met energielabel D of hoger geldt dus dat de kosten fors hoger kunnen liggen als marktprijzen voor gas boven de 1,45 euro per kuub blijven. Voor tussenwoningen geldt dit vanaf energielabel E.

Je ziet in de tabel dat kostenverschillen voor gas zowel met het soort woning als het type energielabel te maken kunnen hebben. Zo geldt voor alle energielabels dat het gasverbruik en daarmee de kosten voor gas bij tussenwoningen gemiddeld wat lager liggen dan bij vrijstaande woningen.

Op basis van het bovenstaande hebben we ook gekeken wat het gemiddelde kostenverschil is tussen eenzelfde type woning met energielabel A of energielabel G.

In de tabel hieronder is te zien dat het kostenverschil bij hoekwoningen het grootst is. Op basis van de prijs van 1,45 euro per kuub ben je met energielabel A voor een hoekwoning van 100 vierkante meter bijna 900 euro per jaar goedkoper uit, vergeleken met energielabel G.

Let wel: dit verschil kan in de praktijk nog groter zijn, als je een woning met label G hebt en meer dan 1.200 kuub gas per jaar verbruikt.

LEES OOK: Zo groot is het verschil in energieverbruik van woningen met hoog of laag energielabel: 50% meer gas bij laagste label G