Nieuwbouw is niet de manier waarop de overheid in de komende regeerperiode het tekort op de huizenmarkt kan oplossen. Vertraging bij de aanleg van nutsvoorzieningen zorgt ervoor dat de oplevering van huizen vertraging oploopt, stelt Jeroen Wilhelm, directeur van huizenmatchingsite Cribb.nl.

Ondertussen wijzen verschillende gemeentes ook naar andere problematiek bij het bouwen van nieuwe huizen. Bij een rondvraag van de NOS klagen gemeentes over stroperige procedures. Wanneer de Provincie zich minder zou bemoeien met de planning, kan er ook sneller gebouwd worden, zeggen de gemeentes.

Het grootste probleem bij de woningcrisis is de doorstroming van ouderen naar andere, kleinere, woningen zo blijkt verder uit de rondvraag van de NOS.

Wanneer ouderen doorstromen naar andere woningen komen er weer meer gezinswoningen vrij voor starters. Het bouwen van appartementencomplexen voor ouderen kan hierbij helpen. Volgens de gemeenten zijn er nu nauwelijks geschikte appartementen voor ouderen beschikbaar.

Tekort aan installateurs zit oplevering woningen dwars

Wilhelm van huizensite Cribb vindt ook dat we moeten doorgaan met 'bouwen, bouwen en bouwen', maar wijst erop dat het effect van nieuwe woningbouwprojecten wel eens minder snel voelbaar kan zijn dan gehoopt. Een nieuwe woning heeft ook nutsvoorzieningen nodig en daar wringt 'm nu net de schoen.

Een woning kan pas opgeleverd en bewoond worden als ook de nutsvoorzieningen zijn aangesloten. Wilhelm wijst erop dat de aanleg van die voorzieningen nou net steeds vaker vertraging oploopt door de tekorten aan geschikte technici. Hij ziet bij bouwbedrijven dat de nutsbedrijven vaak "maanden later dan gepland de aansluiting verzorgen".

Het gebrek aan technici zit ook andere nieuwe projecten dwars. Om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord is veel nieuwe infrastructuur nodig, maar daarvoor is lang niet altijd genoeg mankracht, zo waarschuwen netbeheerders.

Wilhelm ziet nieuwbouw dan ook niet direct al een vlotte uitweg uit de woningcrisis. "De nieuwe minister voor Wonen zal echt moeten gaan kijken naar andere snellere oplossing om de woningmarkt vlot te trekken".

Lees over personeelstekorten ook: