• In een deel van Noord-Holland is geen plek voor nieuwe grootverbruikers van elektriciteit meer.
  • Het netwerk is daar tegen de limieten aangelopen, meldt netbeheerder Liander.
  • De netbeheerder wijst naar de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening.
  • Nieuwe capaciteit aanleggen kost tijd en geld, bovendien is er een “chronisch tekort” aan technici.

De capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet zijn in het noorden van Noord-Holland zo hoog opgelopen dat daar geen nieuw grootverbruikers meer aangesloten kunnen worden. Door de snel toegenomen vraag naar elektriciteit heeft een verdeelstation daar zijn maximale capaciteit bereikt.

De problemen spelen bij 12 gemeenten, voor grootgebruikers die zich in de getroffen gebieden willen vestigen is geen elektriciteit beschikbaar. Ook bij twee verdeelstations in Amsterdam zijn nieuwe knelpunten ontstaan, meldt netbeheerder Liander.

Afnemers zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken die daar al gevestigd zijn, kunnen niet meer stroom afnemen dan ze nu doen. Het gaat in Noord-Holland om de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard, Opmeer, Koggenland, Medemblik, Beemster, Langedijk, Castricum en Heiloo.

Een structurele oplossing voor de problemen in Noord-Holland “is naar verwachting in 2025 gerealiseerd”, verwacht het bedrijf. Dan moet het verdeelstation in Oterleek zijn verzwaard. “Tot die tijd probeert Liander capaciteit op het net te creëren door kabels te verleggen naar andere elektriciteitsstations.”

Digitalisering en verduurzaming vragen meer stroom

Volgens de netbeheerder is de schaarste het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Liander verwacht op meer plekken schaarste op het net. De verzwaring van het netwerk die nodig is om dat op te vangen kost veel tijd en geld, en de netbeheerders kampen bovendien met een "chronisch tekort" aan technici, aldus Liander. Het bedrijf vraagt de overheid daarom onder meer om meer vrijheid om vraag en aanbod van energie te sturen, om knelpunten op het elektriciteitsnet te kunnen voorkomen.

Collega-netbeheerder Alliander wees er eerder op dat gebrek aan ruimte en een nijpend tekort aan technici de uitvoer van het Klimaatakkoord nu in de weg zit.

Ook in andere delen van het land lopen de netbeheerders tegen de grenzen van het netwerk aan door de energietransitie. In Amsterdam moest Liander de afgelopen maanden meerdere keren 'congestie' aankondigen voor een deel van het elektriciteitsnetwerk, omdat de maximale capaciteit bereikt was. Donderdagochtend was dat opnieuw het geval, dit keer bij twee verdeelstations. Die voorzien onder meer delen van het Amsterdamse centrum, het Westelijk Havengebied en omliggende gemeenten van stroom.

In Amsterdam moeten er volgens de netbeheerder nieuwe elektriciteitsstations worden aangelegd om de knelpunten aan te pakken en bestaande verdeelpunten worden uitgebreid. Dat gaat volgens Liander voor de Westzaanstraat en de Noord Papaverweg waarschijnlijk vier tot zes jaar duren. In Amsterdam-Noord wordt al aan uitbreiding van het net gewerkt, die moet begin 2023 klaar zijn.

Lees meer over energieverbruik: