• Ondanks de coronacrisis blijven de huizenprijzen in Europa stijgen.
  • In Nederland stijgen de prijzen van koopwoningen zelfs het sterkst sinds het jaar 2000.
  • Oorzaken zijn de lage hypotheekrentes, subsidies voor kopers en de relatief geringe impact van de coronacrisis op de economie.

De huizenprijzen in Nederland zijn in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw verder gestegen, meldt onderzoeksbureau Calcasa.

Ondanks de coronacrisis stegen de huizenprijzen in de meeste Europese landen. Nederland staat over heel 2020 bezien in de top 3 van markten met de sterkste stijgingen.

Vorig jaar steeg de gemiddelde huizenprijs in ons land met maar liefst 10 procent.

Het is volgens het onderzoeksbureau voor het eerst sinds 2000 dat Nederland een groeipercentage met dubbele cijfers laat zien. De pandemie lijkt de prijzen niet te drukken en ook de besmettingscijfers hebben geen relatie tot de prijsontwikkeling.

Woningprijsontwikkeling over 2020 voor Nederland en Europa (niet gecorrigeerd voor inflatie). Bron: Calcasa
Woningprijsontwikkeling over 2020 voor Nederland en Europa (niet gecorrigeerd voor inflatie). Bron: Calcasa

Ondanks dat de gevolgen van de crisis zich duidelijk doen gelden doet Nederland het relatief goed. Afgezet tegenover andere Europese landen ligt de krimp van de Nederlandse economie onder het gemiddelde. Ook de stijging van van de werkloosheid viel in ons land relatief mee.

De ontwikkeling van de hypotheekrente zorgt ook voor verdere stijgingen. Met een historisch lage rente is het in veel Europese landen aantrekkelijk nu een huis te kopen. Ons land zit weliswaar in de middenmoot, met een gemiddelde hypotheekrente van rond de 2 procent, maar we kennen wel veel subsidies.

Regelingen als de hypotheekrenteaftrek en de NHG-garantie zijn voor Nederlanders subsidies die het kopen van een huis extra voordelig maken. Bovendien heeft de hypotheekrente vorig jaar in Nederland de grootste daling van alle eurolanden doorgemaakt, zo tekent Calcasa op.

Zonder grote steden is de gemiddelde stijging nog iets hoger

Zonder de top 15 grote steden komt de gemiddelde stijging van de huizenprijs in Nederland uit op 10,1 procent, zelfs nog iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat komt doordat steden als Rotterdam en Amsterdam het gemiddelde iets drukken.

Prijsontwikkeling Top 15 Steden en Nederland per periode. Bron: WOX Monitor Calcasa
Prijsontwikkeling Top 15 Steden en Nederland per periode. Bron: WOX Monitor Calcasa

De woningprijzen stegen het hardst in Utrecht. In die provincie steeg de gemiddelde woningprijs met 12,0 procent op jaarbasis. In de stad Utrecht steeg de woningprijs in 2020 zelfs nog harder, met 12,9 procent.

De gemiddelde prijsstijging in Amsterdam kwam uit komt op 6,9 procent, flink lager dan de rest van Nederland. Maar de huizenprijs in de hoofdstad ligt wel hoog. Met een gemiddelde transactieprijs van 506.000 euro steekt Amsterdam ver uit boven de rest van Nederland, waar de gemiddelde verkoopprijs op 361.000 euro ligt.

Lees meer over de woningmarkt: