Wat is De Stand van Nederland?

De Stand van Nederland is een barometer voor de Nederlandse economie, bedacht
door Z24. De Stand van Nederland voorspelt de economische groei of krimp in
de lopende én de komende maand.

Wat maakt De Stand van Nederland zo bijzonder?

Het is de snelste barometer van de Nederlandse economie. Dat komt omdat we
cijfers gebruiken die heet van de naald zijn, zoals autoverkopen en
elektriciteitsverbruik. Hierdoor kunnen we maandelijks inzicht geven in de
economie.

Houden jullie rekening met seizoensinvloeden?

Ja, we geven steeds de procentuele groei of krimp, vergeleken met dezelfde
maand een jaar eerder. Zo voorkomen we seizoensinvloeden.

Wat is het verschil met andere indicatoren?

Het CBS rapporteert pas achteraf over de economie. Ze doet dat bovendien
slechts per kwartaal. De Nederlandsche Bank rapporteert wel maandelijks,
maar alleen naar de industriële productie. Het Centraal Planbureau
geeft ook slechts vier keer per jaar een voorspelling.

Hoe betrouwbaar zijn de voorspellingen van De Stand van Nederland?

We hebben het model met terugwerkende kracht gelegd naast de werkelijke groei
en krimp van de economie de afgelopen twaalf jaar (zie grafiek). Dan blijkt
het model heel goed te voorspellen. Maar de prognoses blijven een
voorspelling, vergelijkbaar met het weerbericht: soms zullen we ernaast
zitten.

Wat bedoelen jullie met ‘de economie’?

Net als iedereen hebben we het dan over het bruto binnenlands product (BBP).
Met andere woorden: de totale waarde van wat we in Nederland met elkaar
produceren: burgers, bedrijfsleven en overheid.

Hoe komt De Stand van Nederland tot zijn voorspellingen?

We gebruiken een model met 24 indicatoren, plus het BBP zelf. Het model
combineert klassieke gegevens over de economie zoals inflatiecijfers met
actuele data van organisaties. Zoals vacatures (afkomstig van Monsterboard),
autoverkopen (Bovag), elektriciteitsverbruik (Tennet) en de mening van
tienduizenden Nederlanders over de huizenprijs bij hen in de straat, je
positie op de arbeidsmarkt en je mening over de economie (ING).

Hoe werkt dat model precies?

We gebruiken uitsluitend gegevens waarvan we uitgezocht hebben dat ze een
sterke voorspellende waarde voor de economie hebben. Vervolgens geven we,
kort gezegd, elk gegeven een weging op basis van die voorspellende waarde.
Het model hiervoor – een complexe operatie – is opgezet door de vakgroep
econometrie van de Vrije Universiteit.

Mijn organisatie heeft ook nuttige gegevens. Kan ik meedoen aan de Stand
van Nederland?

Z24 licht het model jaarlijks door met de Vrije Universiteit. Nieuwe
aanbieders van data zijn welkom. Voorwaarde: hun gegevens moeten een hoge
voorspellende waarde hebben, maandelijks beschikbaar zijn voor de 20ste van
de maand en rapporteren over de maand voorafgaand. Bovendien moeten de
cijferreeks voor de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn, zodat we goed het
verband met de economie kunnen berekenen.

De Stand van Nederland heeft 24 indicatoren; degenen met de hoogste
voorspellende waarde doen mee. Dus nieuwe ‘kandidaten’ moeten het nog beter
doen dan de bestaande gegevens.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl