Het beeld wordt deze maand positief beïnvloed omdat consumenten iets minder
somber zijn, zo blijkt uit cijfers van ING. “Ze zijn zowel over de economie
als de arbeidsmarkt en de huizenmarkt licht minder pessimistisch dan een
maand eerder”, zegt Arend van den Berg, hoofdredacteur van Z24.

Z24 Widgets | Stand van Nederland

Stand van Nederland


Lees ook: Schuchter herstel van economie

Ook de daling van de huizenprijzen zwakt af, zegt Het Kadaster. Maar dat zou
een eenmalig effect kunnen zijn: in december kochten relatief veel mensen
nog een huis om nog van bestaande hypotheekregels te profiteren maar de
daadwerkelijke overdracht en registratie bij het kadaster vindt vaak nu pas
plaats.

Nog geen echte opleving

Het lijkt nog te vroeg om van een forse opleving van de economie te spreken.
De autoverkopen waren in maart nog dramatisch (-38 procent). En de
Nederlandse inkoopmanagers zijn opnieuw negatiever. De zogeheten PMI-index
van branche-vereniging NEVI daalde verder naar 48 – een stand van 50
betekent het omslagpunt tussen krimp en groei.

De nu voorspelde lichte economische groei lijkt in tegenspraak met de snel
oplopende werkloosheid in Nederland. Maar de ervaring leert dat banencijfers
een slechte voorspeller zijn van de economie. Ze lopen meestal ‘achter’ de
conjunctuur aan.

Bovendien worden de recente cijfers vertekend doordat veel nieuwkomers zich
melden op de arbeidsmarkt: enerzijds jongeren en studenten die klaar zijn
met hun opleiding, maar anderzijds ook partners van kostwinners die voor de
zekerheid toch maar werk zoeken. Die trend vertekent de cijfers: de crisis
is lang niet de enige oorzaak voor de oplopende werkloosheid.

De vooruitzichten van de Duitse en Amerikaanse economie blijven overigens
gunstig, zij het dat de indicatoren voor die economiën iets minder
rooskleurig zijn dan een maand geleden.

Lees ook op Z24.nl:

De Stand van Nederland

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl