Miljoenen mensen die ooit te kampen hebben gehad met betalingsproblemen staan in de systemen van commerciële databedrijven. Incassobedrijven handelen namelijk niet alleen meer in schulden, maar ook in privacy.

Deze data van incassobedrijven worden, zonder medeweten van betrokkenen, aan tal van telecomproviders of energieleveranciers verkocht. Deze handel in persoonsgegevens is in strijd met de privacywetten.

Dat schrijft de Groene Amsterdammer op basis van onderzoek van Investico, een platform van onderzoeksjournalisten. Volgens het tijdschrift beschikken bedrijven als Lindorff en Focum over ruim tien miljoen profielen van consumenten. Dit soort bedrijven zijn een commerciële variant op het Bureau Kredietregistratie. Aan het BKR zijn strenge regels verbonden. Zo mag dit bureau alleen leningen zoals hypotheken registeren, en niet commercieel exploiteren.

Handel in kredietwaardigheid

Op basis van allerlei gegevens wordt door databureaus de kredietwaardigheid van consumenten in kaart gebracht. Daar worden vervolgens kleurcodes aan gehangen: groen, oranje en rood. Op basis van deze profielen maken webshops of telefoonproviders een inschatting hoe risicovol een klant is wat betreft het betaalgedrag.

Daarbij wordt gekeken naar tal van factoren. Niet alleen wanneer rekeningen betaald worden, maar ook de wijk waar de consument woont en het huis dat je huurt of hebt gekocht. Heeft er eerder iemand met schulden op jouw adres gewoond, dan kun jij daar later nog hinder van ondervinden.

Volgens de privacywet zijn bedrijven verplicht te melden als er data worden verkocht of gekocht, maar dat gebeurt in de praktijk nooit, stelt Investico.

Laksheid

De schrijvers van het stuk verwijten toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens dan ook van laksheid. Een dergelijke overtreding kan namelijk een boete van 820.000 euro opleveren. Volgens De Groene heeft de instantie sinds 2003 geen onderzoek meer gedaan naar datakantoren.

Lees ook op Business Insider

De verschillende bedrijven ontkennen in een reactie aan NOS dat ze de privacywet schenden.

LEES OOK: Wie JFK heeft vermoord? Niemand weet het zeker, maar dit zijn veel geopperde theorieën