De uitstoot van broeikasgassen is in 2018 met 2 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met 1990 is de uitstoot van gassen als CO2 en methaan met 14,5 procent gedaald, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het doel van minimaal 25 procent daling in 2020 bleek al eerder onhaalbaar.

De daling van het afgelopen jaar komt volgens het CBS grotendeels door de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. Energiebedrijven waren goed voor een kwart van de totale reductie.

Het overige deel van de daling is toe te schrijven aan een kleinere industriële uitstoot en aan een krimp van de veestapel, waardoor minder methaan in de lucht kwam. Het aantal koeien in Nederland nam af als gevolg van de invoering van nieuwe fosfaatregels.

Nederland blijft steken op daling CO2-uitstoot met zo’n 20 procent

De Nederlandse overheid werd eerder door de rechter, in een door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak, verplicht om de uitstoot van broeikasgassen met een kwart te verminderen in vergelijking met 1990. Eerder dit jaar becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al dat Nederland waarschijnlijk niet verder komt dan een daling van 20 à 21 procent in 2020.

Het kabinet ging in cassatie tegen de uitspraak, maar werkt wel aan aanvullende plannen. Ook werd al aangekondigd dat de kolencentrale bij Amsterdam een jaar eerder dan gepland sluit. Daarnaast wordt veel gesproken over een vorm van CO2-taks. Die belasting zou volgens het PBL vooral de uitstoot van de industrie kunnen terugdringen, maar de precieze effecten worden nog doorgerekend.

Greenpeace vindt de cijfers zeer verontrustend. “Het kabinet belooft al jaren dat de uitstoot omlaag gaat, maar daarvan is nauwelijks sprake. Het klimaat heeft niets aan goede bedoelingen, alleen aan hard dalende uitstootcijfers. Om uit de klimaatcrisis te raken moet het kabinet zo snel mogelijk de kolencentrales sluiten en moet er een CO2-heffing voor de industrie komen die de uitstoot van broeikasgassen belast”, aldus Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie.

Lees ook op Business Insider

Lees meer over klimaatverandering: