De samenleving denkt nog teveel dat het beperken van het aanbod aan fossiele brandstoffen als vanzelf ook de vraag zal beïnvloeden, zegt Shell-topman Ben van Beurden tegen The Financial Times.

Volgens Van Beurden is het terugdringen van het aanbod echter niet de manier waarop de energietransitie kan worden ingezet. Aanpassingen zijn nodig, maar daarvoor moet men wel inzetten op het terugdringen van de vraag door zuiniger om te gaan met energie.

In het interview geeft de topman van Shell aan dat overheden zich te vaak alleen op emissiedoelen richten zonder oog te hebben voor wat dat doet met de markt. Door productie terug te dringen hoopten beleidsmakers te hard dat de vraag dan ook wel zou afnemen.

Shell heeft in antwoord op de politieke besluitvorming verklaard dat de productie haar piek heeft bereikt en de zoektocht naar nieuwe bronnen voor olie en gas in 2025 zal beëindigen.

Van Beurden ziet die situatie ondanks de oorlog in Oekraïne ook niet veranderen. Integendeel, de focus op energiebeleid en energiezekerheid zal er volgens hem voor zorgen dat de energiereus zich sneller kan ontwikkelen. Het bedrijf positioneert zich dan ook niet meer als olie- en gasreus, maar als speler in de energietransitie.

Geen nieuwe mega-overname op komst

De transformatie is niet gemakkelijk. Critici en aandeelhouders vragen zich af of Shell het allemaal wel aankan. Daarnaast stelde een voormalig topman bij het bedrijf dat Shell als onderneming een transitie weliswaar zou aankunnen "maar het personeel niet".

Van Beurden geeft te kennen zich niet zo druk te maken over het personeelsverloop. De transformatie van Shell tot een serieuze speler in de hernieuwbare energie is een project van de lange termijn. Er is veel werk nodig, en daarbij helpt het dat vlak na zijn aantreden de Britse gasreus BG Group kon worden overgenomen. Shell kreeg daardoor een marktaandeel van zo'n 15 procent op de lng-markt, waardoor het nu flink in de slappe was zit.

De tijdige aankoop van BG zorgt er nu voor dat Van Beurden de armslag heeft om de transformatie van Shell door te zetten, tekent The Financial Times op. Of zoals hij zelf in het interview aangeeft: "Het is lastig je bedrijf te laten bloeien met een krimpstrategie. Doorgroeien en dan een verbetering inzetten is een stuk makkelijker."

Het lijkt logisch om de riante kaspositie van Shell nu in te zetten voor een megaovername, maar dan op de markt voor hernieuwbare energie. Aandeelhouders en analisten zien daarvoor verschillende kandidaten, waaronder het Deense Orsted of het Duitse RWE. Dat past echter voorlopig niet in de plannen van Van Beurden.

Vooralsnog zet Shell in op de aankoop van middelgrote bedrijven. In de toekomst zal Shell steeds meer fossiele ondernemingen afstoten en dat geld gebruiken voor soortgelijke aankopen.

Desondanks blijft er dus genoeg geld over, wat vooralsnog wordt aangewend om de aandeelhouders blijer te maken. Shell heeft al voor miljarden geld teruggesluisd naar aandeelhouders via de inkoop van eigen aandelen. Van Beurden verwacht dat ook nog wel even te blijven doen.

Lees over de energietransitie ook: