Het kabinet gaat miljarden euro’s extra investeren om nieuwe windparken op zee aan te leggen. Het doel is om het vermogen met 10,7 gigawatt te verhogen in de periode tot 2030. Dat is een ruime verdubbeling van het huidige vermogen, meldt het AD.

Volgens de krant gaat het om zo’n 750 tot 800 nieuwe windturbines van ongeveer 300 meter hoog die op verschillende plaatsen in de zee moeten komen te staan. Het idee is dat de windparken vanaf 10 kilometer en verder van de kust van Zuid- en Noord-Holland en de noordelijke eilanden gebouwd worden.

Elke gigawatt is voldoende om een miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

Het geld dat nodig is voor dit project, komt uit het Klimaatfonds waar coalitiepartijen 35 miljard euro voor hebben vrijgemaakt. Deze pot is vooral bedoeld om Nederland voor 2050 klimaatneutraal te maken.

Opvallend is dat de miljarden euro's voor de nieuwe windparken niet direct naar de bouw en aanleg van de windturbines gaan. Die kosten worden gedragen door bedrijven en investeerders. Het overheidsgeld wordt vooral gebruikt om de opgewekte energie aan land te krijgen en om het op te kunnen slaan als waterstof.

De windenergie die aan land komt, moet voornamelijk gebruikt worden voor het vergroenen van de industrie. Bijvoorbeeld door de industrie rond het Noordzeekanaal en de Botlek. Die zouden van aardgas kunnen overstappen op waterstof.

Vergroening van de industrie is een van de belangrijkste veranderingen die gerealiseerd moeten worden om de klimaatdoelen van 2030 te halen.

De windmolenparken moeten in de toekomst niet alleen helpen om de industrie te verduurzamen, het overgrote deel van de in Nederland verbruikte energie moet uit duurzame bronnen komen. Het kabinet heeft grote plannen voor duurzame energie waarmee de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen teruggedrongen moeten worden.

LEES OOK: Hoge gasprijzen zorgen ervoor dat bedrijven op zoek gaan naar alternatieven: zon en wind, maar ook kolen