De aandeelhouders van Shell stemden woensdag in met de overname van de Britse gasproducent BG Group, de grootste aankoop door een Nederlands bedrijf ooit. Ruim 83 procent van het vertegenwoordigde aandelenkapitaal gaf zijn zegen.

Shell bracht in april vorig jaar een overnamebod uit van omgerekend ruim 64 miljard euro. Dat bedrag is inmiddels flink gedaald omdat het merendeel van de overname betaald wordt met aandelen Shell, die onder druk van de dalende olieprijzen aan waarde hebben ingeleverd.

Donderdag stemmen de aandeelhouders van BG over de voorgenomen transactie. Om die af te kunnen ronden moet 75 procent van hen instemmen.

De grootste overname in de oliesector in meer dan tien jaar kwam onder druk te staan door de kelderende olieprijzen. Een dag voor de aankondiging van de overnameplannen in april vorig jaar werd nog zo’n zestig dollar betaald voor een vat ruwe olie. Dat is nu ongeveer de helft.

Beleggers lijken het verhaal van Shell dat de overname gericht is op de lange termijn steeds meer te accepteren. ,,Zo moet het inderdaad bekeken worden”, zei portfoliomanager Niels Lammerts van Bueren van het in risicospreads gespecialiseerde Trz Trading.

Shell ziet kostenbesparingen en strategische voordelen

Shell-topman Ben van Beurden heeft de overname van BG steeds fel verdedigd. Sowieso biedt de overname mogelijkheden om nog dieper te snijden in de kosten door overlappende activiteiten te elimineren. En lagere kosten zijn essentieel voor Shell, nu olieprijzen zijn gezakt tot circa 30 dollar per vat.

Een tweede belangrijke reden voor de overname ligt bij de mogelijkheid om groei te kopen, zonder extreme risico’s te nemen. Door de lagere olie- en gasprijzen is zelfstandig investeren in de opsporing en winning van nieuwe olie- en gasvelden momenteel minder aantrekkelijk. De overname van BG is een simpele manier om de olie- en gasreserves te vergroten, zonder op korte termijn extra kosten te maken voor de opsporing van nieuwe velden.

Wellicht de belangrijkste inhoudelijke reden voor de overname van BG is de aanvulling op twee gebieden: productieketens die gekoppeld zijn aan het vervoer van vloeibaar aardgas per schip (liquified natural gas); en de winning van gas (en olie) in diepzeegebieden.

Shell gokt al jaren op een transformatie van de markt voor aardgas waarbij, naast pijpleidingen, het zeetransport van vloeibaar aardgas steeds belangrijker wordt. Gas kan hierdoor makkelijker op verschillende plekken in de wereld geleverd worden. De huidige regionale versnippering van gasmarkten neemt daarmee af en aardgas krijgt een meer olie-achtig karakter in de manier waarop het wordt verhandeld.

Het marktleiderschap van Shell op het gebied van vloeibaar aardgas wordt met de overname van BG flink wordt versterkt, vooral in Noord-Amerika, Afrika en Australië.

Z24 / ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl