Noord-Nederland heeft 9 miljard euro nodig om een groot centrum van waterstofproductie in Europa te worden.

Daarvoor pleiten bedrijven en overheden uit de regio.

In 2030 kan de regio goed zijn voor een kwart van alle vraag naar waterstof in Noordwest-Europa.

Daarmee kunnen tegen 2050 60.000 banen worden behouden, die anders zouden verdwijnen door de afbouw van gaswinning.

Publieke en private investeringen van in totaal 9 miljard euro zijn nodig om van de regio Noord-Nederland een belangrijk knooppunt voor waterstof worden.

Op die manier kunnen in de regio 60.000 banen behouden blijven, die anders zouden verdwijnen door de afbouw van aardgaswinning in Groningen.

Dat schrijft een collectief van Noord-Nederlandse bedrijven en lokale overheden in een voorstel aan Tweede Kamerleden.

Waterstof speelt een rol in energietransitie

Waterstof is een potentiële milieuvriendelijke energiedrager, mits opgewekt met groene energie. De New Energy Coalition, waar veertig bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten in samenwerken, vindt daarom dat er in rap tempo meer windenergie bij moeten komen voor waterstofproductie. De politiek zou daarover volgend jaar een knoop moeten doorhakken.

Naast uitbreiding van windparken, pleiten de partijen ook voor financiering vanuit de overheid. Van de voorgestelde 9 miljard euro zullen private partijen weliswaar het merendeel investeren, maar voor de start van de aanleg is ook geld van de overheid nodig.

Daarnaast moeten er afspraken komen over welke bedrijven voor welk deel van de productie en aanlevering van waterstof verantwoordelijk worden, zoals dat nu ook bij aardgas is geregeld.

Noord-Nederland wordt centrum waterstofproductie

Noord-Nederland is volgens de New Energy Coalition bij uitstek een geschikte regio voor de levering van waterstof in Noordwest-Europa. Door de aardgaswinning in Groningen ligt er al een heel netwerk aan pijpleidingen klaar die aangepast kunnen worden voor waterstof.

In 2030 zou de regio goed moeten zijn voor een kwart van alle vraag naar de energiedrager in Noordwest-Europa. Driekwart van alle waterstof moet in dat jaar 'groen' zijn. In de jaren die volgen moeten de Noordelijke provincies het wereldwijde centrum van waterstofproductie worden.

Naast het behoud van tienduizenden banen, voorzien de pleitbezorgers voor waterstof ook groei van de werkgelegenheid. Tot 2030 zouden er 25.000 banen bij komen in Noord-Nederland, wat oploopt tot 41.000 banen in 2050.

Bij de New Energy Coalition zijn onder andere de provincies Groningen, Friesland en Drenthe aangesloten. Ook Gasunie en energieconcerns als Shell, Vattenfall, RWE en Eneco malen deel uit van het collectief.

LEES OOK: Hoe groene ammoniak de waterstofeconomie vlot kan trekken