Veel dingen worden duurder. De gedachte om stijgende prijzen te compenseren met een salarisverhoging ligt daarom voor de hand. Maar is het echt slim om de hoge inflatie aan te voeren als argument voor meer loon?

Niet echt, meent onderhandelingsexpert en auteur Claudia Kimich. Hoewel inflatie wellicht een geldige reden lijkt voor een salarisverhoging, raadt zij aan om ervan af te zien om het als argument te gebruiken. “De overeenkomst draait om prestaties in ruil voor loon”, zegt Kimich. Externe omstandigheden als het bouwen van een huis, een zieke hond of zelfs de inflatie zijn daarom nooit een goed argument.

Daar komt bij dat het risico bestaat dat je werkgever in de toekomst ook inflatie als argument zal gebruiken. Hierdoor kan je bij de volgende salarisonderhandelingen aanzienlijk minder krijgen dan je zou willen en mogelijk ook verdient.

Hoewel de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne er momenteel voor zorgen dat prijzen sterk stijgen, kan de situatie in de toekomst weer veranderen. “Uiteindelijk gaat de werknemer erop achteruit”, zegt Kimich. Ze noemt vier argumenten die je beter kunt gebruiken.

Goede prestaties

Om op een overtuigende manier je prestaties aan te voeren als argument, moet je je meerwaarde voor een organisatie zo meetbaar mogelijk maken. Bijvoorbeeld met cijfers over een gestegen omzet of overtroffen doelen. Een andere mogelijkheid is aan te tonen dat je heel betrouwbaar bent of dat je baas in een moeilijke tijd op je kon rekenen.

Kimich adviseert om zorgvuldig na te denken hoe je dit beargumenteert. Wat is de achtergrond? Gaat het om alleen je leidinggevende of moet hij of zij naderhand de personeelsafdeling nog van je salarisverhoging overtuigen?

Bedenk ook waar je onderhandelingspartner op dit moment behoefte aan heeft: "Wie daarin kan voorzien, is het beste af", zegt de onderhandelingsexpert.

Klanttevredenheid

Het hoeft niet altijd een financiële maatstaf te zijn waarmee je tijdens onderhandelingen kunt overtuigen. In veel gevallen is ook klanttevredenheid een waardevolle toevoeging.

Krijg je regelmatig positieve feedback van klanten, of verlengen zij hun bestellingen uitsluitend wegens jou? "Schrijf dat dan op en gebruik het als argument", zegt Kimich.

Nieuwe verantwoordelijkheden

Wanneer er iets verandert aan je taken, is dat ook altijd een goed onderhandelingsargument. Wellicht moest je de leiding van een nieuw project op je nemen of invallen voor een collega op vakantie.

Als er nieuwe uitdagingen zijn, moet je die volgens Kimich altijd gebruiken om een hoger salaris te vragen. Want: "Als iemand de nieuwe taken al een halfjaar op zich heeft genomen, hoeft diegene met dat argument niet meer aan te komen."

Nieuwe vaardigheden

Het behalen van een masters in deeltijd of bijscholing zijn eveneens uitstekende onderhandelingsargumenten. Vooral als je bij vorige onderhandelingen werd afgewezen omdat je bepaalde kwalificaties niet had, die je gewenste salaris zouden hebben gerechtvaardigd.

Wijst je baas een salarisverhoging af, dan moet je dat nooit zomaar accepteren, zegt Kimich, maar altijd een gedetailleerde uitleg vragen over wat je moet kunnen om je gewenste salaris te krijgen. Dan heb je een duidelijke aanwijzing wat er van je wordt verwacht. Je kunt er dan aan werken en het over een paar maanden opnieuw vragen.

Zoals je ziet zijn er veel betere argumenten om over je salaris te onderhandelen dan de algemene prijsstijging. Als je inflatie überhaupt noemt, moet je dat volgens Kimich hooguit in een bijzin doen. Bijvoorbeeld door aan het einde van de onderhandeling te zeggen dat je ervan uitgaat dat de inflatiecorrectie nog wordt opgeteld bij het onderhandelde nieuwe bedrag.

Dit artikel verscheen eerder op Business Insider Deutschland.

LEES OOK: Cao-lonen stijgen ruim 2% in eerste kwartaal, terwijl inflatie boven 7% zit: dat worden pittige salarisonderhandelingen