• De cao-lonen in Nederland zijn in het eerste kwartaal met 2,4 procent gestegen, zo meldt het CBS.
  • Hoewel dat een grotere stijging is dan in dezelfde periode vorig jaar, blijft de cao-loonontwikkeling ver achter bij ontwikkeling van de consumentenprijzen.
  • Een vijfde van de mkb’ers verwacht de komende periode meer arbeidsconflicten als gevolg van pittige discussies met het personeel over een inflatiecorrectie van het salaris.
  • Lees ook: Inflatie stijgt naar bijna 10% in Nederland

De cao-lonen in Nederland zijn in het eerste kwartaal met 2,4 procent gestegen. Hoewel de stijging groter is dan in 2021, blijft de cao-loonontwikkeling ver achter bij de ontwikkeling van de consumentenprijzen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De consumentenprijzen zijn in het vierde en eerste kwartaal relatief sterk gestegen. De stijging van de consumentenprijsindex met 7,4 procent in het eerste kwartaal was de sterkste in 45 jaar. De cao-loonstijging is 5 procentpunt lager dan de stijging van de consumentenprijzen. In de beschikbare cijfers tot 1973 is het volgens het CBS niet voorgekomen dat de ontwikkeling van de cao-lonen zo ver achter bleef bij de inflatie.

De cao-lonen kunnen abrupte prijsstijgingen doorgaans niet direct volgen omdat de loonontwikkelingen deels het resultaat zijn van eerder afgesloten cao’s. Het voorlopige cijfer van het CBS over het eerste kwartaal van 2022 is gebaseerd op 74 procent van de cao’s.

Sectorbreed stegen de lonen het minst bij de overheid, namelijk met 0,8 procent. Dit hangt samen met eerder gemaakte loonafspraken. In het eerste kwartaal van 2021 behoorde de sector overheid nog bij de sectoren met de hoogste loonstijging (2,7 procent). In de sector gesubsidieerde instellingen en de sector particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 3,3 en 2,6 procent.

In de bedrijfstak vervoer en opslag stegen de lonen met 3,8 procent het meest, in de horeca, het onderwijs en de energievoorziening met 0,3 procent het minst. De bouwnijverheid kende net zoals de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg een ontwikkeling van 3,4 procent in het afgelopen kwartaal.

Bij de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed zijn geen ontwikkelingen bekend, omdat voor het merendeel van de werknemers in deze bedrijfstak een cao-akkoord uitblijft.

Ondernemers vrezen meer arbeidsconflicten

Een vijfde van de mkb'ers verwacht de komende periode meer arbeidsconflicten als gevolg van pittige discussies met het personeel over een inflatiecorrectie van het salaris. Dat tekent het AD op uit onderzoek van Interpolis.

Volgens René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis, zitten ondernemers in een lastig parket, omdat de inflatie niet altijd een op een door te berekenen valt in de prijzen. Daar komt bij dat ze door de krappe arbeidsmarkt mogelijk ook kampen met personeelstekorten.

"Dan kom je als werkgever voor de vraag te staan hoe je je kosten omlaag kunt brengen", aldus Voets tegen de krant. "Een optie is dan om iets aan het salaris te doen. Maar dat creëert spanningen en dat is iets wat je eigenlijk in de huidige krappe arbeidsmarkt niet moet willen. Maar dat is wel iets dat werkgevers bezighoudt.”

LEES OOK: Uurloon vrouwen ligt gemiddeld 14% lager dan dat van mannen: dit is de reden