Olie- en gasbedrijven uit Rusland moeten zich in allerlei bochten wringen om de gevolgen van westerse sancties te beperken. Zo is de export naar landen als China en India verhoogd, maar dat gaat wel gepaard met lagere prijzen voor Russische olie. In Rusland zelf komt daar een nieuwe uitdaging bij: hogere belastingen.

Sinds april heeft de Russische staat de belastingen die worden geheven op de energiesector verhoogd. De omzetten van de sector staan onder druk en de staat probeert zijn inkomsten te beschermen, door een groter deel van een kleinere sectoromzet af te romen.

Deze strategie is op de langere termijn echter schadelijk voor de Russische energiesector, zo blijkt uit een analyse van beleidsexperts van de G7-landen, die is in gezien door zakenkrant The Financial Times.

“Dit schaadt de Russische energiesector zonder twijfel”, geeft een beleidsmedewerker van de G7 aan tegenover de krant. De hogere belastingen romen namelijk inkomsten af die in principe gebruikt kunnen worden voor investeringen in toekomstige productiecapaciteit van olie en gas.

Rusland voelt druk op inkomsten uit olie en gas

De Russische staat heeft extra belastinginkomsten momenteel hard nodig voor de peperdure oorlog in Oekraïne. Gevolg is wel dat de beschikbaarheid van kapitaal voor investeringen in de reguliere economie wordt beperkt.

Rusland slaagt er nog wel in olie die per schip wordt vervoerd bij nieuwe afnemers te slijten, maar sancties van de G7-landen en de Europese Unie hebben toch deels effect. Dit komt onder meer door de prijslimiet van maximaal 60 dollar per vat die eind vorig jaar is opgelegd voor Russische olie.

De inkomsten van de Russische staat daalden in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 21 procent naar omgerekend 64 miljard euro, blijkt uit gegevens die het Russische ministerie van Financiën in april bekendmaakte. 

Meer specifiek zag Rusland de energie-inkomsten met 45 procent dalen naar omgerekend 18 miljard euro. Dit had direct te maken met de prijsdaling van Russische Oeral-olie en een terugval van de gasexport. Deze ontwikkeling is mede aanleiding geweest voor de belastingverhogingen die in april zijn doorgevoerd.

Belastingen voor de oliesector worden in Rusland niet meer gebaseerd op de prijs van Russische Oeral-olie, maar op de prijs van Brent-olie, een internationale olieprijs die fors hoger noteert dan de prijs van Oeral-olie.

De G7-landen zien de belastingverhogingen als een teken dat Rusland ervan uit gaat dat Russische olie nog geruime tijd tegen fikse kortingen moet worden verkocht op internationale markten.

LEES OOK: Wanneer start het Oekraïense lenteoffensief en wat kunnen we verwachten? Dit weten we tot nu toe