Het was de afgelopen jaren niet makkelijk om je vermogen te beschermen tegen de hoge inflatie. Alleen op aandelen en sommige grondstoffen viel nog wat rendement te behalen. Alternatieven waren er niet of nauwelijks.

Maar de komende jaren valt er meer te kiezen, zo valt af te leiden uit het dinsdag gepubliceerde periodieke rapport van vermogensbeheerder Robeco over de verwachte rendementen van verschillende beleggingscategorieën voor de jaren 2024 tot en met 2028.


Verwacht rendement voor aandelen, obligaties grondstoffen en spaargeld

Vorig jaar waarschuwde Robeco nog voor lagere rendementen dan het historisch gemiddelde in alle beleggingscategorieën, vanwege het onzekere economische klimaat. Maar nu heeft de vermogensbeheerder de prognoses voor de komende vijf jaar fors opgetrokken.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement in de komende vijf jaar voor de belangrijkste beleggingscategorieën.

De tijd van ultralage rentes lijkt voorbij. Op spaargeld valt volgens Robeco de komende jaren een rendement te behalen van zo'n 2,5 procent per jaar. Daarmee zou je net quitte spelen met de inflatie, want Robeco verwacht dat deze zal stabiliseren rond 2,5 procent. Let wel: dit zijn wereldwijd prognoses, dus dit geldt niet specifiek voor Nederland.

Afgelopen jaar, toen centrale banken nog maar net waren begonnen de rentes te verhogen om de inflatie te bestrijden, ging Robeco nog uit van een gemiddelde spaarrente van 1 procent. Dat is funest voor spaarders, want hiermee smelt de waarde van je spaargeld weg door de inflatie.

Lees ook: Spaarrente Nederlandse banken in Duitsland (fors) hoger: bekijk hier het verschil

Om de inflatie te verslaan hoef je volgens Robeco niet langer je toevlucht te nemen tot meer risicovolle aandelen. Ook met obligaties, vastgoed en grondstoffen kun je je vermogen inmiddels weer voorzichtig laten groeien.

Vorig jaar bleef de rendementsprognose voor staatsobligaties uit ontwikkelde landen, zoals de VS en Europa, nog steken op 1 procent per jaar. Maar de komende jaren kun je volgens Robeco rekenen op ongeveer 3,5 procent per jaar.

Voor de hoogste rendementen moet je nog altijd zijn bij aandelen. Vooral de prognose voor aandelen uit opkomende markten (7,25 procent per jaar) springt in het oog.

Aandelen relatief minder aantrekkelijk vergeleken met obligaties

Maar de verschillen tussen aandelen en andere beleggingscategorieën zijn wel kleiner geworden, en daarmee ook de zogeheten risicopremie. Dit is een extra rendement op aandelen ten opzichte van 'veilige' staatsleningen, als compensatie voor het extra risico dat je op die belegging loopt.

Vorig jaar verwachtte Robeco nog een rendement uit aandelen van ontwikkelde landen van 4 procent per jaar. Dat is nu 5,75 procent. De prognose voor staatsobligaties uit ontwikkelde landen ging omhoog van 1 procent per jaar naar 3,5 procent.

Dat de rendementen wat meer naar elkaar toe kruipen, biedt beleggers meer mogelijkheden om meer diversificatie in hun beleggingsportefeuille aan te brengen.

Robeco geeft in het rapport ook aan op voor ontwikkelde economieën in 2024 een milde recessie te verwachten en een inflatie die onder de 2 procent duikt. Daarna herstelt de groei en komt de inflatie ook weer iets boven de 2 procent uit.

Rendementsprognose voor aandelen loopt uiteen van 2,5 tot 11 procent per jaar

In vijf jaar kan er uiteraard veel gebeuren. Daarom heeft Robeco drie scenario's uitgewerkt: een basisscenario (waar de strategen van de vermogensbeheerder vanuit gaan), een negatief en een positief scenario.

In het slechtste scenario stagneert de wereldwijde economische groei en blijft de inflatie vrij hoog, mede omdat landen meer dure productie in eigen hand nemen, om minder afhankelijk te worden van export. In die situatie zal het rendement op aandelen uit ontwikkelde landen volgens Robeco blijven steken op 2,5 procent per jaar.

In het meest zonnige scenario gebeurt precies het omgekeerde: stijgende bedrijfswinsten, maar een gematigde loonstijging (mede door de opkomst van artificial intelligence) en daarmee ook een beperkte inflatie. Dit gesternte is uitermate gunstig voor aandelenbeleggers: zij kunnen rendementen tegemoet zien van maar liefst 11 procent per jaar.

Al met al is Robeco gematigd optimistisch. Maar de vermogensbeheerder waarschuwt er wel voor dat de markten de komende jaren vrij grillig kunnen zijn.

Hoge schulden overheden lastiger te financieren door stijging rente

Verder voorspelt Robeco oplopende spanningen op drie terreinen. Ten eerste zullen centrale banken en overheden elkaar naar verwachting geregeld in de haren vliegen.

Veel landen kampen met oplopende begrotingstekorten en hoge schuldniveaus. Zij hebben baat bij een lage rente, om goedkoper geld te kunnen lenen op de kapitaalmarkt en bestaande leningen voordelig te kunnen herfinancieren. Centrale banken daarentegen hebben de opdracht om de inflatie op zo'n 2 procent te houden en zullen bij een oplopende inflatie de rente juist willen verhogen.

Een tweede spanningsveld is tussen kapitaal en arbeid. De afgelopen decennia hebben aandeelhouders een relatief groot deel van de bedrijfswinsten opgesnoept, terwijl de lonen achterbleven.

Inmiddels is de onderhandelingspositie van werknemers verbeterd door de krapte op de arbeidsmarkt. Als landen meer productie in eigen hand nemen, wordt die onderhandelingspositie sterker en dat kan de lonen opdrijven, en dus ook de inflatie.

Het derde spanningsveld is dat tussen de VS en China, die een strijd voeren om de wereldmacht. Het gevecht spitst zich toe op technologie en is ook in Nederland voelbaar.

Zo is de uitvoer van hoogwaardige chipmachines van ASML aan China aan banden gelegd. Dit soort maatregelen zet een rem op de wereldwijde economische groei. De strijd kan door de opmars van artificial intelligence verharden, vreest Robeco.

Lees meer over beleggen: