• Beleggers moeten de komende 5 jaar in alle beleggingscategorieën rekening houden met lagere rendementen dan het historische gemiddelde, stellen analisten van vermogensbeheerder Robeco.
  • De vermogensbeheerder wijst de onverwacht hoge inflatie aan als een een factor die voor grote onzekerheid zorgt.
  • Robeco verwacht dat aandelen in ontwikkelde markten de komende vijf jaar gemiddeld 4 procent rendement per jaar opleveren.
  • Lees ook: Uitkering voor variabel pensioen waarbij je deels blijft beleggen: 4 dingen die je moet weten

Beleggers moeten de komende vijf jaar in alle beleggingscategorieën rekening houden met lagere rendementen dan het historische gemiddelde, voornamelijk omdat er in het hoogst onzekere economische klimaat weinig beleggingscategorieën zijn met lage risico’s.

Dat stelt vermogensbeheerder Robeco deze week in zijn periodieke rapport over verwachte rendementen op de beurs. Dit keer met een vooruitblik op de jaren van 2023 tot en met 2027, waarin verschillende beleggingscategorieën onder de loep worden genomen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement in de komende vijf jaar voor de belangrijkste beleggingscategorieën.

Te zien is dat Robeco het hoogste gemiddelde rendement verwacht bij aandelen in opkomende markten, met een gemiddelde van 5,25 procent per jaar. Aandelen in ontwikkelde markten zitten daar iets onder met een verwacht rendement van gemiddelde 4 procent per jaar.

Voor de meest hoogwaardige staatsobligaties in westerse landen rekent Robeco nog steeds op een door de bank genomen licht negatief rendement. Overheidsobligaties in opkomende landen bieden wat meer perspectief met een gemiddeld rendement van 2,75 procent per jaar.

Verder ziet de vermogensbeheerder voor beursgenoteerde vastgoedfondsen een rendement van gemiddelde 3,75 procent per jaar en voor grondstoffen een plus van gemiddeld 4 procent per jaar.

Inflatie als spelbreker voor de beurs

In het rapport, getiteld "The Age of Confusion" wijst Robeco op de onverwacht hoge inflatie als een factor die voor extreem veel onzekerheid zorgt op de beurs, samen met onder meer de energie- en voedselcrises en problemen met productieketens.

"Alleen beursveteranen hebben in het verleden te maken gehad met de vernietigende gevolgen die zulke hoge niveaus [van inflatie] hebben op koopkracht en beleggingsportefeuilles", schrijven de beleggingsstrategen van Robeco.

Recente economische schokken, waaronder de nasleep van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne met zijn gevolgen voor energieprijzen, hebben volgens Robeco geleid tot "een gevoel van desoriëntatie" dat zich heeft geuit in stijgende volatiliteit op obligatiemarkten in het kader van hoge inflatie in de Verenigde Staten en de laagste Chinese groeicijfers in veertig jaar.

Hoewel de nominale rendementen voor aandelen, vastgoed, grondstoffen en een deel van de obligatiemarkt positief zijn, blijft daar niet veel van over als je rekening houdt met de inflatie. Als je de rendementen corrigeert voor de inflatie betekent dit dat zelfs een gediversifieerde portefeuille een negatief reëel rendement oplevert als de inflatie boven de 4 procent ligt.

Robeco onderscheidt twee scenario's voor de wereldeconomie, die samenhangen met het verloop van inflatie. In het optimistische scenario, 'The Silver Twenties', schijnt achter de wolken van de huidige schokken de zon, doordat innovaties door vergroening van de economie en investeringen na de coronapandemie.

Maar in het pessimistische geval, 'The Stag Twenties', zijn renteverhogingen en een recessie in 2023 niet voldoende om de inflatie te beteugelen.

LEES OOK: Belasting op vermogen in box 3 stijgt vanaf 2023: zoveel extra belasting betaal je mogelijk met 1 ton spaargeld en 1 ton aan beleggingen