Het kabinet Rutte maakt de plannen voor een prijsplafond voor de leveringstarieven van stroom en gas nog iets gunstiger. Voor gas betalen consumenten vanaf 1 januari 2023 maximaal 1,45 euro per kuub en voor stroom maximaal 0,40 euro per kWh. Deze tarieven zijn inclusief de energiebelasting, ODE-belasting en btw; ze gelden tot een bepaalde verbruikslimiet.

Dat meldt het kabinet Rutte dinsdag.

Zoals gezegd gaan de prijsplafonds gelden vanaf 1 januari 2023, maar in november en december dit jaar ontvangen huishoudens een extra vaste korting op de energierekening van 190 euro per maand.

In de oorspronkelijke opzet van het prijsplafond voor energie zouden consumenten maximaal 1,50 euro per kuub gas gaan betalen en 0,70 euro per kWh stroom. Deze tarieven zouden gelden tot een verbruikslimiet van 1.200 kuub gas per jaar en 2.400 kWh stroom. Daarboven zou je de marktprijs betalen.

In de nieuwe opzet blijft de verbruikslimiet voor gas hetzelfde en voor stroom wordt die verhoogd naar een verbruik van maximaal 2.900 kWh per jaar.

Met de nieuwe limieten betaal je bij een verbruik van 1.200 kuub gas maximaal 1.740 euro aan leveringskosten per jaar. Dat scheelt dan 60 euro per jaar vergeleken met het eerder voorgestelde maximale tarief van 1,50 euro per kuub.

Voor stroom betaal je tot 2.900 kWh bij een tarief van 40 cent per kWh maximaal 1.160 euro per jaar. In de eerdere opzet zou je bij een jaarverbruik van 2.400 kWh maximaal 1.680 euro kwijt zijn. Voor stroom komt dus een flink groter deel van het verbruik onder het maximale tarief van het prijsplafond te vallen.

Een huishouden met een gemiddeld verbruik heeft volgens het kabinet in 2023 in totaal zo’n 2.500 euro voordeel van het prijsplafond.

Prijsplafond energie: aanpassing tarief stroom maakt warmtepomp aantrekkelijker

Over het prijsplafond is veel discussie ontstaan. Het feitelijke energieverbruik van huishoudens hangt namelijk onder meer samen met de mate waarin huizen goed geïsoleerd zijn. Vergelijkbare woningen met een energielabel A hebben doorgaans bijvoorbeeld een lager gasverbruik dan woningen met een lager energielabel.

Een ander punt van discussie dat is opgedoken, betreft de gevolgen van het prijsplafond voor huishoudens met een warmtepomp. Een warmtepomp zorgt voor een lager gasverbruik en een hoger stroomverbruik. Onder het eerste voorstel van een limiet van 1,50 euro per kuub gas en 0,70 euro per kWh stroom, zou het financiële voordeel van een warmtepomp tegenover een cv-ketel grotendeels teniet worden gedaan.

Met de nieuwe prijsverhoudingen, waarbij de maximale prijs voor stroom fors lager ligt, kan het financiële plaatje voor een warmtepomp weer iets gunstiger worden.

Verruiming prijsplafond zet prijskaartje voor overheid op ruim €23 miljard

Het prijsplafond dat het kabinet wil invoeren is een stuk ruimer dan aanvankelijk gedacht. De kosten voor het pakket lopen dan ook flink op: het kabinet verwacht dat de regeling zo'n 23,5 miljard euro gaat kosten.

Daaronder valt het prijsplafond dat vanaf 1 januari 2023 ingaat, en de vaste korting van 190 euro die huishoudens in november en december krijgen.

De kostenschatting van 23,5 miljard euro geldt als de prijzen op een vergelijkbaar niveau blijven, maar de regeling voor volgend jaar kan in het minst gunstige geval zelfs oplopen tot 40 miljard euro. Het kabinet ging eerst uit van ongeveer 10 tot 15 miljard euro.

Een deel van de miljarden die het pakket gaat kosten, had het kabinet al opzijgezet: de maatregel komt in plaats van de verlaging van de energiebelasting, wat dik 5 miljard euro zou kosten. Het kabinet wil de regeling ook deels betalen uit maatregelen waar de Europese Commissie zich nu over buigt, zoals een solidariteitsheffing op excessieve winsten van energiebedrijven.

Een deel van de financiering zal pas in het voorjaar gevonden worden. De Tweede Kamer gaat woensdag en donderdag in debat over het financiële deel van de begroting voor volgend jaar.

Overigens zullen ook andere kleinverbruikers, zoals zelfstandigen, verenigingen, sommige kleine bedrijven en "kleine maatschappelijke organisaties" ook onder het plafond vallen, verwacht het kabinet. Voor middelgrote en kleine bedrijven die veel verbruiken, zoals bakkers, komt nog een specifieke regeling.

LEES OOK: Energiebedrijven overstag na dreiging ACM: Na Essent, Vattenfall en Eneco stelt ook Greenchoice hogere prijzen voor gas en stroom uit