• Wie pensioen opbouwt als zelfstandige, of als werknemer met een zogenoemde beschikbare premieregeling, moet het opgebouwde vermogen bij pensionering in een uitkeringsproduct stoppen.
  • De hoogte van het uitgekeerde pensioen is dan mede afhankelijk van de rentestand op het moment dat je het uitkeringsproduct bij een verzekeraar aankoopt.
  • Door de gestegen rente van de afgelopen maanden vallen uitkeringen van pensioenproducten momenteel 25% hoger uit dan een halfjaar geleden, volgens financiële vergelijker Moneywise.
  • Lees ook: Dit verandert er per 1 juli voor je portemonnee: energierekening, huur, pensioen en nog 7 belangrijke dingen

Rentes van verschillende financiële producten zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. Afhankelijk van over welke rente je praat, kan dat gunstig of juist nadelig zijn voor je portemonnee. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de hypotheekrente, spaarrentes, maar ook rentes die van invloed zijn op je pensioen.

Voor huiseigenaren die de hypotheekrente opnieuw moeten vastzetten, is de recente stijging van hypotheekrentes ongunstig. Maar voor spaarders kan een rentestijging voor het eerst in jaren positief nieuws betekenen.

Een hogere rente is ook gunstig voor werknemers en zelfstandigen die een persoonlijke pensioenpot opbouwen die ze bij pensionering in een pensioenuitkeringsproduct (moeten) stoppen.

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als je bij een werkgever pensioen opbouwt via een zogenoemde beschikbare premieregeling. De werkgever stort in de opbouwfase dan een vast bedrag aan pensioenpremie bij, maar doet geen toezegging over de uiteindelijke uitkering. Die is afhankelijk van de groei van het belegde vermogen, waarbij de werknemer het beleggingsrisico draagt.

Je kunt ook zelf extra pensioen opbouwen via een fiscaal gunstige regeling waarbij je geen vermogensbelasting betaalt in box 3. Aan het eind van de rit moet je dan het opgebouwde vermogen in een uitkeringsproduct stoppen. Daarbij kun er dan voor kiezen om bijvoorbeeld 10 jaar, 20 jaar of levenslang een maandelijkse uitkeringen te krijgen op basis van het opgebouwde vermogen.

Lees ook: Fiscaal gunstig beleggen voor extra pensioen: dit zijn de mogelijkheden en verschillen bij 4 aanbieders

Een belangrijk aspect van uitkeringsproducten voor pensioen is dat de hoogte van de maandelijkse uitkering mede afhankelijk is van de rentestand op het moment dat je met pensioen gaat en het opgebouwde vermogen omzet in een uitkeringsproduct. Daarbij geldt dat in algemene zin een hogere rente een hogere uitkering oplevert en vice versa.

Hoger pensioen door hogere rente

Financiële vergelijkingssite Moneywise heeft gekeken wat de stijging van de rente in de afgelopen maanden doet met de hoogte van pensioenuitkeringen van uitkeringsproducten die je bij een verzekeraar kunt aankopen.

De conclusie: vergeleken met een halfjaar geleden krijg je momenteel een 25 procent hogere bruto uitkering door de rentestijging.

In de bovenstaande tabel is te zien dat als een werknemer via een beschikbare premieregeling een pensioenpot van 320.000 euro heeft opgebouwd (hetzelfde geldt voor een zelfstandige die fiscaal gunstig vermogen heeft opgebouwd via een geblokkeerde pensioenrekening) er een behoorlijk verschil is bij een levenslange pensioenuitkering die per 1 januari dit jaar is ingegaan, en een uitkering die per 1 juli ingaat. In het eerste geval bedraagt de bruto uitkering per maand 1.056,87 euro en in het andere 1.349,25 euro per maand. Dat is per maand 292,38 euro bruto meer.

"Bij een gemiddelde levensverwachting vanaf de pensioenleeftijd van 20 tot 25 jaar kan het verschil oplopen tot vele tienduizenden euro’s meer pensioen", zo geeft Moneywise aan.

Moneywise benadrukt dat als je eerder al een pensioenuitkeringsproduct bij een verzekeraar hebt aangekocht, je geen voordeel meer hebt van de gestegen rente. "Wie zelf in het verleden een pensioenuitkering heeft aangekocht bij een verzekeraar profiteert niet van de gestegen rente. Die uitkering wordt eenmalig bepaald op de datum dat men het pensioen aankoopt en blijft daarna voor de rest van de looptijd uitkering gelijk. Alleen als men nu een pensioen aankoopt, kan men profiteren van de hogere rente."

Daling waarde pensioenpot door hogere rente en lagere aandelenkoersen

Wie bezig is met het opbouwen van een persoonlijke pensioenpot kan er wel tegenaan lopen dat het opgebouwde vermogen is gekrompen, als je bijvoorbeeld op de beurs hebt belegd in aandelen en obligaties. Want de rentestijging op kapitaalmarkten van de afgelopen maanden is gepaard gegaan met fors lagere koersen van aandelen en obligaties.

Hier kan dus sprake zijn van communicerende vaten: de hoogte van je pensioenpot is wat afgenomen, maar als je het opgebouwde vermogen in een uitkeringsproduct stopt, profiteer je wel van een hogere uitkering door de gestegen rente. Dit laat ook zien dat het verstandig is om je pensioenpot te beschermen door minder risicovol te beleggen naarmate de datum dichterbij komt dat je het opgebouwde kapitaal nodig hebt.

LEES OOK: Vergeet de inflatie niet als je zelf pensioen opbouwt: zoveel extra moet je inleggen als je jezelf ‘waardevast’ €1.000 of €2.000 per maand wilt uitkeren bovenop de AOW