Pensioen wordt door veel mensen gezien als een ingewikkeld onderwerp voor ‘later’. Daardoor stellen werknemers en ondernemers het regelen van een fatsoenlijke uitkering voor de oude dag vaak uit.

Onlangs waarschuwde toezichthouder De Nederlandsche Bank dat zo’n 1,7 miljoen werkenden in de toekomst financieel risico lopen, omdat ze naast de AOW-uitkering zelf geen pensioen opbouwen en ook niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds van de werkgeer. Deze mensen krijgen na een pensionering te maken met een flinke terugval in het inkomen, wat tot financiële problemen kan leiden.

En daar liggen veel mensen wakker van. Zo’n 37 procent van de beroepsbevolking kan ’s nachts niet slapen door zorgen over zijn of haar pensioen, kwam naar voren uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken.

Onwetendheid over pensioen is een belangrijke reden waarom mensen zich zorgen maken over hun oude dag en toch weinig doen om de situatie te veranderen. De eerste stap om dat tegen te gaan is om de financiële situatie rond je pensioen inzichtelijk te maken.

Pensioenbank Brand New Day presenteerde maandag een nieuwe gratis tool om beter inzicht te krijgen in je financiële situatie. Business Insider probeerde de tool uit.

1)Wat verdien je en hoeveel inkomen heb je nodig voor je pensioen?

Op de eerste pagina van het tooltje moet je een aantal basale gegevens invullen zoals je leeftijd, of je een partner hebt en of je in loondienst werkt.

We gaan uit van een 32-jarige werknemer in loondienst met een netto maandsalaris van 2.400 euro. Je kunt ook een berekening doen samen met een partner, maar we kiezen hier voor een individuele berekening.

Vervolgens moet je een schatting maken van het inkomen dat je nodig denkt te hebben als je met pensioen bent. Je kunt zelf een bedrag invullen, maar ook hulp vragen om een schatting te maken. We kiezen voor de tweede optie.

Er opent een nieuw venster waarin je een aantal keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: heb je een eigen woning of een huurwoning als je niet meer werkt? We kiezen voor een koopwoning en gaan uit van een appartement. Verder vullen we resterende hypotheeklasten bij pensionering van 500 euro per maand in en een geschatte WOZ-waarde van de woning tussen 300.000 euro en 450.000 euro.

We mogen ook een auto kiezen voor de oude dag: we nemen een compacte, tweedehands auto waarmee 10.000 tot 20.000 kilometer per jaar wordt gereden.

We klikken tot slot op 'berekenen' en daaruit rolt een benodigd inkomen van 2.799 euro netto per maand. Dat voegen we toe aan het overzicht.

2)Gegevens over opgebouwd pensioen bij werkgever invullen

De basis van je pensioen bestaat in Nederland uit de AOW-uitkering van de staat. Maar relevant is uiteraard ook pensioen dat je via werkgevers opbouwt.

Op dit punt biedt de tool van Brand New Day twee mogelijkheden: of je vult alle gegevens zelf in, of je haalt de informatie op bij de site mijnpensioenoverzicht.nl. We kiezen uit gemak voor de tweede optie. Om in te loggen heb je dan wel je DigiD nodig om de gegevens over je pensioenen op te halen.

We downloaden eigen gegevens in een XML-formaat zodat deze passen in het pensioentooltje. Het uploaden gaat makkelijk, je kunt de file gewoon meeslepen naar het venstertje. Het verwerken gaat goed: het opgebouwde pensioen is toegevoegd aan het overzicht.

Omdat je de gegevens over je pensioen van een externe partij krijgt, moet je beseffen dat er bepaalde aannames worden gedaan over het bundelen van pensioenpotjes bij verschillende werkgevers.

De tool van Brand New Day geeft aan dat er samen met de AOW een pensioen van 1.334 euro netto per maand is opgebouwd. Dat is veel minder dan de eerder geschatte 2.799 euro per maand aan benodigd inkomen.

3)Gegevens over individuele pensioenpot toevoegen

Naast de AOW-uitkering en pensioen dat via werkgeversregelingen wordt opgebouwd, kan zo zijn dat je individueel spaart of belegt om vermogen op te bouwen voor de oude dag.

We voegen deze optie toe, waarbij we kunnen kiezen voor een meer offensief of juist defensief beleggingsprofiel. Hiermee wordt rekening gehouden met hoeveel risico je wilt nemen en een verwacht rendement dat daarbij hoort.

Op basis van de aannames die we invoeren, schat de tool van Brand New Day dat de individuele pensioenbelegging een uitkering van netto 1.134 per maand gaat opleveren.

4)Huidige pensioenbouw versus gewenst inkomen bij pensionering

De tool geeft vervolgens een overzicht van de huidige pensioenopbouw via de AOW-uitkering, pensioen dat bij fondsen van werkgevers is opgebouwd en de individuele pensioenbelegging.

De huidige opbouw wordt vervolgens afgezet tegen het geschatte pensioeninkomen dat nodig is. In het voorbeeld dat we hebben opgesteld, is er een pensioengat van 332 euro per maand.

Dat ziet er zo uit:

bron: Brand New Day

Met dit overzicht kun je ook actie ondernemen. In dit geval ligt het voor de hand om wat meer zelf te gaan beleggen om op de gewenste pensioenuitkering uit te komen.

Handige pensioentool?

De tool van Brand New Day biedt over het algemeen een gebruiksvriendelijke manier om overzicht te krijgen over je pensioensituatie.

Prettig is ook is dat je bij de laatste stap veel opties hebt om je pensioen aan te vullen. Je kunt naast extra sparen en beleggen ook kiezen voor andere opties: bijvoorbeeld door de overwaarde van je huis of een erfenis mee te rekenen als extra vermogen.

Wat we wel missen in dit overzicht is de rol van inflatie. Het geschatte pensioen dat nodig is, bedraagt in ons voorbeeld 2.799 euro per maand. Maar hierbij is geen rekening gehouden met de inflatie: over dertig jaar kun je met dezelfde hoeveelheid geld veel minder spullen en diensten kopen vanwege de stijging van prijzen.

Je moet er dus rekening mee houden dat je door de inflatie over dertig jaar een hoger bedrag nodig hebt dan de 2.799 euro per maand om een waardevaste uitkering te hebben. Dit betekent dat het bedrag dat je opbouwt ook jaarlijks moet meestijgen met de inflatie. Dit geldt zowel voor de AOW-uitkering, als voor pensioen dat je via werkgevers en individueel opbouwt.

Lees ook: Inflatie knaagt aan je pensioen: zoveel vermogen moet je extra opbouwen, als je jezelf later €1.000 per maand waardevast wilt uitkeren

Het is verder goed om te weten dat de pensioentool van Brand New Day geen rekening houdt met een scenario dat je partner komt te overlijden. In dat geval gelden er, afhankelijk van je pensioenafspraken, verschillende regels over onder meer eventueel partnerpensioen waar je op kunt rekenen.

Lees meer over pensioen: