Ondanks het feit dat pensioenfondsen onlangs voor het eerst in jaren verhogingen konden aankondigen en de situatie er steeds beter op wordt, is het nog hoogst onzeker dat pensioenen ook volgend jaar weer omhoog kunnen.

Metaalfonds PME en zorgfonds PFZW waarschuwen er in hun kwartaalberichten voor dat er nog niets gezegd kan worden over de situatie in 2023. “We hopen dat het hier niet bij blijft, maar zowel de rente als de beurzen laten zich niet voorspellen”, zegt Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur bij PME. “Ontwikkelingen op de huizenmarkt, de oorlog in Oekraïne en een opleving van corona in het najaar kunnen roet in het eten gooien.”

Door de ontwikkelingen op de markt is de mogelijkheid om uitkeringen wel of niet te verhogen soms uiterst paradoxaal. Pensioenfondsen zien hierin een aansporing om toe te werken naar een nieuw stelsel.

PFZW-bestuursvoorzitter Joanne Kellermann vindt dat de situatie eigenlijk niet uit te leggen is aan de deelnemers. Ze legt uit dat uit dat het nog “erg onzeker is” of haar fonds de pensioenen per 1 januari volgend jaar weer kan verhogen. “De dekkingsgraad, die de financiële gezondheid van het fonds uitdrukt, is door de sterk gestegen rente het afgelopen kwartaal verder verbeterd. Toch gaat het op de financiële markten buitengewoon slecht. We verloren dit jaar al bijna 18 procent van ons vermogen”, verklaart Kellermann.

"Het is voor de meeste deelnemers niet meer te volgen", zegt ook bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ABP, het grootste fonds van Nederland. "Dat heeft alles te maken met de stijging van de rente. Want daardoor hoeven we minder in kas te houden om aan onze verplichtingen te voldoen." Dit terwijl ABP jarenlang goede rendementen behaalde en toen de pensioenen niet kon verhogen.

"Deze paradoxale situatie onderstreept nog maar eens waarom we toe moeten naar een nieuw pensioenstelsel", concludeert Van Wijnen.

Dit jaar waren voor het eerst weer 'bescheiden' verhogingen mogelijk

Vorige maand was PME de eerste van de grote fondsen met het bericht dat de pensioenen eindelijk weer omhooggaan. Met een toename van 1,29 procent gaat het wel om een "bescheiden verhoging" voor gepensioneerden, erkent Uijen. De pensioenverhoging staat in schril contrast met de hoge inflatie van de laatste tijd. Het leven wordt over de gehele linie flink duurder voor mensen en vooral de energieprijzen rijzen de pan uit.

Na PME volgden ABP, PFZW en PMT met aankondigingen dat bij hen de pensioenen eveneens worden opgekrikt. De percentages en ingangsdata van de verhogingen verschillen van elkaar, maar in grote lijnen zitten de fondsen in een vergelijkbare situatie.

Van de grotere fondsen staat alleen bpfBOUW er al langer relatief goed voor. Dat fonds wil de pensioenen dit jaar daarom voor een tweede keer opschroeven.

LEES OOK: Zzp’ers en werknemers die geen pensioen opbouwen, kosten de belastingbetaler €5 miljard per jaar, zegt vakbond CNV