Naast de ING’s en ABN’s van deze wereld zijn er nog vele andere bedrijven met
een bankvergunning, zo blijkt uit gegevens
van De Nederlandsche Bank (DNB). Een aantal opvallende:

 • Unilever. Dit bedrijf heeft een eigen beleggingsbank. “Unilever
  Beleggingsbank is een intern bankje van Unilever", vertelt een
  woordvoerder van het bedrijf. “Eigenlijk is het meer een spaarbank voor
  personeelsleden, maar er zijn ook collega’s die er een rekening hebben
  waar ze hun salaris op laten storten. De bank kent een goede rente.
  Verder lopen de spaarloonregeling en de optieregelingen via deze bank.”
  De woordvoerder denkt dat de bank tussen de 4000 en 5000 actieve
  cliënten heeft “en daarnaast zijn er misschien nog oud-medewerkers die
  nog klant zijn”.
 • Google heeft sinds vorig jaar een vergunning voor digitale bancaire
  diensten. Wat het bedrijf hiermee doet? Google was niet bereikbaar voor
  commentaar.
 • Het Leger des Heils heeft een bankvergunning om gelden van bepaalde
  cliënten onder zijn hoede te mogen houden. “Een deel van onze cliënten
  heeft dermate onrustig betaalgedrag vertoond dat ze niet meer welkom
  waren bij reguliere banken", vertelt een woordvoerder. "Dat
  levert tal van problemen op. Want hoe kom je dan bijvoorbeeld aan je
  uitkering? Voor bepaalde mensen beheren wij dus geld. Zij hebben gewoon
  een lopende rekening bij ons. Een spaarrekening en dergelijke kennen wij
  niet." De lopende rekeningen gaan bij het Leger echter ook
  verdwijnen. De woordvoerder: “Het is niet meer nodig. Inmiddels zijn
  banken verplicht iedereen een basisbankrekening te verstrekken. Wij
  stimuleren mensen dus weer naar een gewone bank over te stappen.”
 • Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen heeft een
  bankvergunning omdat de stichting ook aan schuldhulpverlening doet. "Van
  mensen van wie wij de gelden beheren ontvangen wij de inkomsten en
  daarvan betalen wij de vaste lasten", vertelt Peter Bruggeman. "Dit
  mag in principe alleen als je een bankvergunning hebt. In de praktijk
  zijn er echter heel veel bureautjes voor schuldhulpverelning zonder
  bankvergunning. De overheid treedt daar veel te weinig tegen op."
 • Woningbouwcorporatie Smallingerland – inmiddels gefuseerd tot Accolade –
  heeft een bankvergunning om vergelijkbare redenen als Stichting
  Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen. "Wij hebben gelden
  in beheer van mensen met betalingsproblemen", legt een
  woordvoerder uit.
 • Hewlett-Packard heeft onder meer een vergunning om leningen te mogen
  verstrekken. Waarom het bedrijf de vergunningen nodig heeft, moet de
  woordvoerder nog even uitzoeken.

Op de website van het Agentschap van het Ministerie van Financiën staat dat
alle banken met een Nederlandse bankvergunning een garantie kunnen
aanvragen. Volgens het Ministerie van Financiën wil dit echter niet zeggen
dat alle verzoeken van instellingen met een bankvergunning ook gehonoreerd
zullen worden. "Nee", zegt een woordvoerder, "alleen
instellingen met een vergunning op basis van artikel 3:111, 2:12 en 2:13 van
de Wet op het financieel toezicht komen in aanmerking."

De meeste van bovenstaande instellingen hebben andere vergunningen,
behalve Unilevers Beleggingsbank. Die zou dus in aanmerking komen. Leaseplan
ook, want deze leasemaatschappij heeft een vergunning op basis van artikel
2:12. Een andere opvallende partij die in theorie wel in aanmerking zou
komen voor overheidssteun, is de Anthos Bank. Dit is de privé-bank van C&A-familie
Brenninkmeijer, volgens de Quote 500 de rijkste familie van Nederland.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl