Netbeheerder TenneT houdt rekening met een tekort aan elektriciteit in Nederland na 2030.

Dat komt onder meer omdat Nederland de komende jaren steeds afhankelijker zal worden van elektriciteit, terwijl het duurzamer wordende elektriciteitssysteem steeds afhankelijker wordt van weersomstandigheden. Daardoor is het onzeker in hoeverre er op elk moment voldoende elektriciteit opgewekt kan worden om te kunnen voldoen aan de vraag.

Het kabinet wil dit probleem vooral aanpakken door de opslag van stroom te stimuleren en de vraag naar elektriciteit beter te sturen.

Volgens TenneT is er vooralsnog voldoende productiecapaciteit om Nederland van elektriciteit te voorzien, in ieder geval tot 2025. Maar de vraag naar elektriciteit zal daarna verder toenemen, verwacht de netbeheerder.

En die vraag gaat samen met een afnemende opwekking van elektriciteit uit Europese kolen-, gas- en kerncentrales. Ondertussen zoeken landen hun heil in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld uit wind en zon. Maar die maken het elektriciteitssysteem steeds meer afhankelijk van het weer, aldus TenneT, dat de leveringszekerheid van elektriciteit daardoor ziet afnemen.

Operationeel directeur van TenneT Maarten Abbenhuis vindt het goed dat de leveringszekerheid nu in de aandacht staat, van zowel de politiek als de samenleving. Juist omdat de beschikbaarheid van energie niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis.

"Het streven om de klimaatdoelen te halen, waarbij we niet of veel minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen is alleen reëel met sterke Europese samenwerking. Hieruit komen nieuwe uitdagingen naar voren die de komende jaren steeds meer aandacht vragen", aldus Abbenhuis.

Mogelijk stroomtekort voor Nederland vanaf 2030

Een van de uitdagingen is dat er vanaf 2030 een elektriciteitstekort zou kunnen ontstaan, denkt Tennet, "waardoor mogelijk niet op alle uren van het jaar volledig aan de gewenste elektriciteitsvraag in Nederland kan worden voldaan".

Wel houdt TenneT een slag om de arm. De frequentie en grootte van de tekorten zijn namelijk onder meer afhankelijk van internationale stroomverbindingen die dan ons land binnenkomen. Ook investeringen in nieuwe centrales en de sluiting van bestaande centrales in zowel binnen- als buitenland spelen een rol.

Volgens Abbenhuis moet het beleid zich richten op de flexibilisering van de vraag naar elektriciteit, de ontwikkeling van opslag en het stimuleren van flexibele opwekcapaciteit. Ook zou Nederland moeten kijken naar het uitbreiden van de stroomverbindingen met het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Die kunnen volgens Abbenhuis "een belangrijke bijdrage leveren aan leveringszekerheid in de jaren die volgen op 2030".

Kabinet wil opslag stimuleren

Het rapport van Tennet is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Volgens een woordvoerder van het departement wordt er al aan gewerkt om mogelijke toekomstige stroomtekorten te voorkomen.

Minister Rob Jetten komt binnenkort met een plan om de opslag van stroom te stimuleren, aldus de woordvoerder.

Verder wordt volgens de woordvoerder al aan de vraagsturing gewerkt. Dat betekent dat bedrijven meer moeten produceren als er meer stroom beschikbaar is en minder als de toevoer van elektriciteit beperkt is. Het kabinet richt zich vooral op het bedrijfsleven en grootverbruikers.

LEES OOK: Accu voor thuis: zonde van de investering, of moet je er nu een kopen om stroom van zonnepanelen op te slaan?