Je maakt je met je zussen zorgen over het vermogen van je zus, want wat
gebeurt er met het vermogen als zij in een verzorgingstehuis wordt
opgenomen? Moet zij haar vermogen opeten?

De kosten van een opname in een bejaardenhuis of een verpleeghuis worden
betaald uit de AWBZ. Hiervoor geldt een eigen bijdrage. Voor het bepalen van
de eigen bijdrage wordt uitsluitend naar haar inkomen en haar gezinssituatie
gekeken.

Je hoeft dus niet het spaargeld op te eten. Meer informatie kunt u ook vinden
op de website van postbus 51 onder het thema ‘zorg
en gezondheid’
.

Begin 2009 was er sprake van het opnemen van een vermogenstoets bij een opname
in een verpleeghuis. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, maar het valt
natuurlijk niet met zekerheid te zeggen of er in de toekomst toch niet ooit
weer naar het vermogen gekeken zal worden bij het vaststellen van het zelf
te betalen bedrag.

Het onderbrengen van vermogen in een stichting kan in specifieke gevallen –
mits correct ingekleed – een besparing van erfbelasting tot gevolg hebben.
Hierbij moet wel bedacht worden dat het onderbrengen van vermogen in een
stichting zowel eenmalige (belastingheffing, kosten advisering en
uitvoering), als jaarlijkse kosten met zich meebrengt.

Of dit in jullie geval, mede gezien deze overige kosten, raadzaam is het
vermogen van je zus in een stichting onder te brengen, kan in een
persoonlijk advies door een onafhankelijk financieel adviseur berekend
worden.

Erven en een kind met een beperking
Indien het kind overlijdt erven zijn ouders en/of de broers en zussen. Omdat
het kind niet wilsbekwaam is ontstaat er een probleem met het maken van een
testament. Met toestemming van de kantonrechter kan dit mogelijk worden.

Hoe kunnen ouders hun vermogen veilig nalaten aan een kind met een beperking?
Allereerst kunnen zij, net als jullie ouders, vastleggen wie het geld gaat
beheren, op welke manier de bewindvoerder het geld zou moeten beheren en hoe
de bewindvoerder verantwoording aflegt.

Zij kunnen ook een zogenaamde tweetrapsmaking opnemen in hun testament. Op die
manier kun je als ouder bepalen naar wie het te erven vermogen gaat wanneer
de erfgenaam overlijdt.

Zo kan een ouder aangeven dat het erfdeel dat naar hun kind met een beperking
gaat na diens overlijden toevalt aan bijvoorbeeld de broers of zussen van
dat kind of een goed doel. Het kind mag het geld opmaken.

Het erfdeel dat eerst naar een kind gaat en vervolgens via de tweetrapsmaking
later naar een broer of zus wordt belast met het tarief ouder-kind, dat
gunstiger is dan broer-zus.

Ten derde kunnen zij het kind het vruchtgebruik geven (legateren) over een
bedrag dat gelijk is aan zijn wettelijk erfdeel. Hij krijgt dan alleen de
rente. Het kind mag het bedrag ook opmaken. De andere kinderen krijgen het
blote eigendom. Bij het overlijden van het kind vervalt het vruchtgebruik en
worden zijn broers/zussen volle eigenaar van het restbedrag.

Tot slot kunnen zij een fonds onder beheer instellen. Het te erven vermogen
kan in een fonds worden ondergebracht en onder bewind worden gesteld.

Ook een vraag? Mail expert@z24.nl voor
een deskundig antwoord. Geef je naam en e-mailadres, stel de vraag en maak
kans op een helder antwoord van een van onze experts.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl