• Het kabinet gaat volgend jaar al het minimumloon een beetje verhogen, dat is een jaar eerder dan gepland.
  • De uiteindelijke stijging van het minimumloon verandert daarmee niet en blijft 7,5 procent.
  • Het kabinet neemt deze stap, omdat de laagste inkomens er momenteel hard op achteruit gaan door de hoge inflatie.
  • Lees ook: PvdA wil minimumloon naar €14 in ruil voor steun begroting in Eerste Kamer

Het minimumloon gaat een jaar eerder dan gepland al omhoog. Ingewijden bevestigen berichtgeving van de NOS dat het kabinet al in 2023 wil beginnen met een stapsgewijze verhoging naar 7,5 procent.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025, dus in twee stappen, zou worden opgeschroefd.

Maar tijdens het overleg over de Voorjaarsnota hebben de coalitiepartijen afgesproken volgend jaar al te beginnen met de verhoging, omdat de laagste inkomens er momenteel hard op achteruit door de hoge inflatie.

Ondanks dat de verhoging eerder wordt toegepast, blijft de totale stijging van 7,5% gelijk. Ook is er afgesproken dat de koppeling met de AOW in elk geval bij de eerste verhoging gehandhaafd blijft.

In het coalitieakkoord was de koppeling met de AOW losgelaten. Dat leidde tot fel protest van de oppositie en de Eerste Kamer stemde zelfs tegen het loskoppelen van de AOW en het minimumloon.

De coalitiepartijen overleggen al een een aantal weken over de Voorjaarsnota. Die moet worden aangepast omdat er miljarden meer zijn uitgegeven dan gepland.

Dat komt onder meer door de inflatie, de compensatie voor de hoge energierekening en er moet financiële dekking gevonden worden voor compensatie voor betalers van de vermogensrendementsheffing, waarmee de afgelopen jaren miljarden euro's onrechtmatig geïnd zijn.

De verwachting is dat de vier regeringspartijen er deze week uitkomen. De Voorjaarsnota zou dan vrijdag door de ministerraad kunnen worden goedgekeurd.

LEES OOK: Kabinet moet gat in de begroting van naar verluidt minstens €10 miljard dichten: deuk in koopkracht, compensatie spaartaks en hogere uitgaven Defensie