• Het kabinet Rutte IV moet de begroting opnieuw onder de loep nemen door een reeks financiële tegenvallers.
  • Zo slaat de hoge inflatie een gat in de koopkracht van burgers en moeten er mogelijk miljarden gereserveerd worden voor compensatie van spaarders die te veel belasting hebben betaald.
  • Ook moet er dekking gevonden worden voor hogere uitgaven aan Defensie.
  • Lees ook: Stijging energierekening: huishoudens betalen gemiddeld 20% meer in eerste kwartaal van 2022

Het kabinet en de coalitiepartijen voeren dinsdagavond op het ministerie van Financiën overleg over de Voorjaarsnota. Er moet geld gevonden worden om de miljarden aan tegenvallers op de begroting goed te maken. Het gaat om zulke hoge bedragen dat de vraag is in hoeverre het net gesloten regeerakkoord nog nageleefd kan worden.

In de Voorjaarsnota meldt de regering aan de Tweede Kamer hoe het gaat met de uitvoering van de begroting zoals die voor dit jaar is vastgesteld.

De begroting zal op de schop moeten vanwege een aantal grote kostenposten die eerder niet waren voorzien. Het gesprek van deze dinsdag is het eerste in een langere reeks in aanloop naar 1 juni, als de nota naar de Tweede Kamer moet. Donderdag staat er in ieder geval ook weer een overleg op de planning.

Hoge inflatie slaat gat in de koopkracht

Een van de belangrijkste onderwerpen is de koopkracht, aangezien hoge inflatiecijfers laten zien hoe uitzonderlijk veel duurder het leven de laatste tijd is geworden. Het kabinet heeft gezegd vooral te kijken naar mensen die het financieel zwaar hebben. Wel waarschuwde minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vrijdag dat de regering nog weinig aan de koopkracht kan veranderen.

Lees ook: Inflatie stijgt naar bijna 10% in Nederland: dan is je spaargeld na een jaar ook bijna 10% minder waard

Er zijn meer grote kostenposten. De Kamer wil vanwege de Russische invasie in Oekraïne miljarden extra uitgeven aan Defensie.

Compensatie spaarders in box 3 kan miljarden kosten

Ook moet er herstel komen voor spaarders die volgens de Hoge Raad onredelijk veel belasting moesten betalen over vermogens in box 3. Hoeveel dat precies kost, is nog onduidelijk, maar ook dat zou zomaar om miljarden kunnen gaan.

Lees ook: 5 cruciale vragen over de vermogensbelasting in box 3: compensatie voor spaartaks, belastingaangifte 2021 en hoe verder?

Verder wordt gezocht naar een oplossing voor de wens van de Eerste Kamer om koppeling van de AOW en het minimumloon in stand te houden. Zondag meldde de NOS op basis van bronnen dat er alles bij elkaar mogelijk 10 tot 15 miljard euro gevonden moet worden.

Bij het overleg zullen volgens de planning minister-president Mark Rutte en vicepremiers Sigrid Kaag (tevens minister van Financiën), Wopke Hoekstra en Carola Schouten aanwezig zijn. Ook schuiven de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan.

Onder het vorige kabinet-Rutte vond iedere maandag coalitieoverleg plaats. Rutte schafte dat naar aanleiding van de toeslagenaffaire af omdat het de rol van de Tweede Kamer als controleur van het kabinet zou hinderen. Het afschaffen van het coalitieoverleg is wat hem betreft een belangrijk onderdeel van de veelbesproken nieuwe bestuurscultuur die hij zegt voor te staan. Voor zaken als de begroting is het volgens de premier echter nog altijd "onvermijdelijk" om "een aantal keren per jaar" overleg te voeren.

LEES OOK: Zoveel wordt je spaargeld in 2022 minder waard door hoge inflatie, als je €50.000 tot €200.000 op de bank hebt