• Eind januari krijgen werknemers de eerste loonstrookjes van het nieuwe jaar.
  • Op basis van de fiscale veranderingen gaan de netto lonen in 2022 iets omhoog, maar dat is niet genoeg om de inflatie bij te benen.
  • Bekijk hoeveel je er netto op vooruit gaat als je een brutoloon tussen de 1.725 euro en 4.500 euro hebt.
  • Lees ook: Wil je een hoger salaris in 2022? 4 tips over hoe je dat kan aanpakken

Het is bijna zover: eind deze maand krijgen werknemers hun eerste loonstrookjes van 2022 binnen. Die laten, als het goed is, een lichte stijging van de netto inkomens zien. Maar hoeveel gaan werknemers met verschillende inkomens erop vooruit?

Hierbij spelen een aantal factoren mee. Zo heeft het demissionaire kabinet Rutte III afgelopen jaar een beetje gesleuteld aan de belastingtarieven en kortingen die je krijgt op de te betalen belasting. Voor werknemers is daarbij onder meer de arbeidskorting van belang.

Lees ook: Dit verandert er in 2022 fiscaal: lager belastingtarief op inkomen, hogere vrijstelling voor vermogen in box 3

Op basis van de fiscale aanpassingen kun je berekenen hoe dat netto uitpakt bij een gelijkblijvend bruto loon. De aanbieder van salarissoftware Employes heeft dit in beeld gebracht met de volgende tabel.

Hier is te zien dat iemand die het minimumloon van 1.725 euro bruto per maand ontvangt - dat vanaf 21 jaar geldt - er netto 33,70 euro op vooruit gaat vanwege fiscale voordelen.

Met een modaal inkomen van iets meer dan 2.800 euro ga je er netto dit jaar net iets minder dan een tientje per maand op vooruit.

En verdien je bruto 4.500 euro per maand, dan krijg je netto 17,66 euro per maand meer bijgeschreven in 2022.

Bij de bovenstaande berekeningen moet je twee dingen bedenken. Op de eerste plaats is hier geen rekening gehouden met loonsverhogingen. Dus als je brutosalaris wordt verhoogd, kan de netto stijging nog wat hoger uitvallen.

Verder geldt voor werknemers met een pensioenregeling dat een aanpassing van de hoogte van de pensioenpremies invloed kan hebben op het inkomensplaatje. Hoe dit uitpakt, hangt af van onder welk pensioenfonds je valt.

Lees ook: Pensioenpremie stijgt voor bijna 2 miljoen werknemers bij bedrijfstakpensioenfondsen – onder in de bouw, bij apothekers en slagers

Loonstijging wordt teniet gedaan door hoge inflatie

Tot slot: een hoger loon is leuk, maar de prijzen van goederen en diensten stijgen ook. En de inflatie gaat behoorlijk hard.

Afgelopen jaar zijn prijzen gemiddeld met 2,7 procent gestegen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Hoeveel moet je loon in januari 2022 stijgen om dat goed te maken en de koopkracht van je inkomen in lijn te brengen met de inflatie van afgelopen jaar?

Stel dat je iets bovenmodaal verdient: 3.000 euro bruto in de maand. Je gaat er volgens de bovenstaande tabel van Employes dan 10,75 euro netto per maand op vooruit door de fiscale wijzigingen in 2022. Procentueel gezien is dat slechts 0,4 procent.

Om er netto 2,7 procent op vooruit te gaan, moet je in dit voorbeeld netto bijna 65 euro per maand meer gaan verdienen. Werknemers hebben een salarisverhoging dus zeker nodig om de inflatie enigszins bij te benen.

LEES OOK: Deze CEO verhoogde het basissalaris voor zijn personeel in 2015 naar $70.000 – sindsdien vertienvoudigde de omzet en steeg het aantal baby’s van werknemers